Køretøjer på vestbroen

Grøn erhvervsrabat på Storebælt

Storebælts pris- og rabatstruktur er fastsat af Transport- og Boligministeriet og justeres årligt på baggrund af den almindelige prisudvikling. For at tilskynde virksomhederne til at benytte de mest miljøvenlige køretøjer, besluttede et bredt politisk flertal tidligere på året at omlægge erhvervsrabatterne på Storebælt til en grøn rabat fra den 1. januar 2021.

Grøn rabat samler de tre nuværende rabattyper; erhvervsrabat, bizz-rabat og omsætnings-/volumenrabat til én grøn straks-rabat. Alle erhvervskøretøjer med en Storebælt erhvervsaftale, der kører grønt og samtidig benytter automatisk betaling, kan opnå rabatten.

At køre grønt betyder, at kørertøjet enten opfylder Euronorm 6, eller er en el- eller brintbil. Lastbiler og busser kan opnå en grøn rabat på 13 pct. For erhvervspersonbiler bliver den grønne rabat endnu højere, da den grønne rabat også indeholder 2018 takstnedsættelsen for automatisk betaling på 15 pct. og samlet er på knap 28 pct.

Priser for passage for erhvervskunder uden og med grøn rabat

Køretøjstype Listepris 2021 Rabatpris 2021
MC / personbil under 3 m 130 92
Personbil under 6 m 245 177
Personbil med anhænger 375 270
Lastbil under 10 m 610 531
Lastbil 10 til 20 m 965 840
Lastbil over 20 m og under 60 t 1.450 1.262
Særtransporter 4.965 4.320

Gælden for Storebæltsforbindelsen er ved udgangen af 3. kvartal 2020 på 19 mia. kr.

Læs mere om de grønne rabatter her

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld