Grønt lys for lavere priser på Storebælt

Transportminister, Ole Birk Olesen, var til stede, da det grønne lys på Storebæltsbroen blev tændt den 23. december kl. 16.00. Med lyset markerer Sund & Bælt, at priserne på Storebælt vil falde 1. januar 2018, hvis man vælger at benytte de grønne BroBizz-baner.

Se film af den grønne Storebæltsbro.

Trafikanter på vej på juleferie vil opleve den østlige af broens pyloner lyse op på himlen i et grønt skær. Det er både et ønske om en glædelig jul og om et godt nytår med lavere priser og hurtig passage over Storebælt. Det grønne lys vil være tændt frem til 31. januar.

– Storebæltsforbindelsen er en af Danmarks vigtigste hovedfærdselsårer, når det handler om at binde landsdelene sammen. Derfor er jeg også meget glad for, at vi nu sænker priserne, så det bliver lettere for danskerne at krydse bæltet, når de skal til og fra job eller besøge familie og venner. Samtidig er det godt for væksten, når erhvervslivet nemt og billigt kan få deres varer frem. Det kommer hele landet til gode, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Farven grøn er lig med lavere priser, automatisk betaling og ingen ventetid i betalingsanlæggets grønne BroBizz-baner. Den skal gøre bilisterne opmærksomme på, at vælger de grøn bane efter nytår, er det muligt at spare 15 pct. på turen foruden de 5 pct., de allerede sparer i de grønne baner i dag.

– Vi tænder det grønne lys for at gøre så mange danskere som muligt opmærksomme på, at prisnedsættelsen gælder i de grønne BroBizz-baner, så de har mulighed for at nå at få gavn af de lavere priser fra starten. Det var oplagt at benytte selve Storebæltsbroen som medie til at informere om, hvordan vores kunder fremover kan få de bedste priser og undgå ventetid i betalingsanlægget, siger adm. direktør i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen.

Broen benyttes i dag af mere end 35.000 køretøjer dagligt, og det tal ventes at stige med op til 4.500 køretøjer i døgnet, når de lavere priser er endeligt implementeret. For at sikre, at turen gennem betalingsanlægget også fremover bliver så nem og hurtig som mulig, er de nye lave priser betinget af automatisk betaling med fx BroBizz. Det vil øge kapaciteten i anlægget med 3–400 biler i timen pr. retning, når nummerpladegenkendelse også er implementeret til foråret.

På Storebælts hjemmeside kan man læse mere om de nye priser og automatisk betaling med Bizz eller via nummerpladegenkendelse.

Den grønne belysning fungerer samtidig som et forsøg med energibesparende LED-belysning. Projektørernes forbrug af strøm er markant lavere end den nuværende konstruktionsbelysning, og Storebælt vil derfor monitorere belysningen i den næste tid for at vurdere, om LED-projektørerne kan bruges flere steder på forbindelsen.

For flere oplysninger
Kontakt kommunikationschef Lene Gebauer Thomsen, mobil 21 70 44 50 eller lgt@sbf.dk

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld