Sund & Bælt sætter højprofilerede havvindmøller til salg

Sund & Bælt igangsætter nu en proces med at klargøre salg af koncernens syv havvindmøller, som er placeret nord for Sprogø i Storebælt.

View this press release in English.

En ny forretningsstrategi betyder, at Sund & Bælt i endnu højere grad vil fokusere på kerneforretningen omkring infrastruktur og betalingshåndtering og derfor har valgt at sætte møllerne til salg.

Havvindmøllerne sælges gennem et åbnet udbud for at sikre en bred skare af danske og udenlandske interesserede købere og for at opnå den bedste pris.

– Vi vurderer, at det er et godt tidpunkt at sælge vindmøllerne på, da der er en stigende opmærksomhed omkring vigtigheden af grøn energi i både Danmark og Europa. Den dagsorden er vi også selv en del af, men vi tror samtidig, at parken kan drives mere effektivt af en større spiller i markedet. Vi er i gang med at implementere en ny forretningsstrategi, og her vil et salg af møllerne betyde, at vi kan rette fokus entydigt på infrastruktur og betalingshåndtering, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

Sprogø Havmøllepark startede sin produktion ultimo 2009 umiddelbart før Danmark var vært for den store klimakonference COP15 i København. Siden da har møllerne produceret strøm til driften af anlæggene på Storebæltsforbindelsen og leveret overskudsstrøm til elmarkedet. Møllerne har med placeringen i Storebælt tæt på Sprogø en særlig stor synlighed og kan ses af de godt 25 mio. rejsende, der årligt passerer Storebæltsforbindelsen enten i bil eller tog. Havmølleparken genererer årligt ca. 66 mio. kWh, hvilket svarer til det årlige elforbrug i mere end 16.000 parcelhuse.

Forud for opførelsen af havvindmøllerne blev der foretaget omfattende miljøundersøgelser, som bl.a. skulle sikre fortsat gode levevilkår for områdets bestand af marsvin, og der blev taget højde for Sprogøs store fuglebestand og den fredede Grønbroget tudse. Efterfølgende undersøgelser har vist, at møllernes fundamenter har været med til at styrke havmiljøet, fordi de har skabt nye biotoper med stor fiskekoncentration og grobund for muslinger, som er føde for større dyr i området, bl.a. marsvin og fugle.

Se, hvordan Sprogø Havmøllepark blev etableret i 2009:

Vindmøllerne snurrer meget tilfredsstillende og er så effektive, at de har en oppetid, som er blandt de højeste for Vestas samlede bestand af offshore-vindmøller af denne type i hele verden. Energistyrelsen har indtil videre givet en tilladelse til at producere grøn strøm med møllerne frem til 2034.

Salgsprocessen vil foregå igennem en åben udbudsproces, og møllerne vil blive solgt samlet til byderen med det højeste bud. Køberen overtager syv havvindmøller med en fantastisk placering og måske Danmarks bedste eksponering.

Status på salgsprocessen per 1. december 2017

Runde 1 i salgsprocessen er nu afsluttet med modtagelse af indikative bud fra interesserede købere. Runde 2 opstartes mandag, den 4. december,  med åbning af datarum. Salgsprocessen følger processen angivet i dokumentet ”Sales proces”. Fremadrettet vil der ikke blive offentliggjort yderligere oplysninger af betydning for gennemførelsen af salget via vores hjemmeside. Al interesse og spørgsmål bedes rettes til Holger Nikolaj Jensen fra ESP Consulting på holger.jensen@esp-consulting.dk eller 20 91 85 73.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld