Ebeltoft færgeterminal

A/S Storebælt ejer fire havne

A/S Storebælt ejer fire færgehavne nord og syd for Storebæltsforbindelsen; Odden og Ebeltoft samt Spodsbjerg og Tårs.

De fire havne drives på almindelige, forretningsmæssige vilkår, hvor havneindtægterne fra brugerne finansierer investering, drift og vedligehold. I dag er de to rederier Molslinjen A/S og Langelandstrafikken A/S kunder hos A/S Storebælt.

A/S Storebælt kan i ifølge Lov om færgefart blive pålagt at opretholde en bilfærgerute mellem Sjælland og Jylland over Kattegat og en bilfærgerute mellem Spodsbjerg og Tårs. For ruten Spodsbjerg-Tårs har A/S Storebælt således en aftale med Langelandstrafikken A/S om underskudsdækning og drift for perioden 2006-2011.

Havnene er ligeledes strategisk vigtige for selskabet, fordi de indgår i det beredskab, som er etableret for at sikre alternative overfartsmuligheder, hvis der opstår en afbrydelse af den faste forbindelse over Storebælt.

Der er sammen med færgerederierne og politiet gennemført sårbarhedsvurderinger af havnene i Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Tårs, som krævet i bekendtgørelsen fra Kystdirektoratet. Vurderingerne har dannet grundlag for udarbejdelse af havnesikringsplaner.

For at tilgodese optimale forhold for kunderne har A/S Storebælt som havneejer sammen med Mols-Linien A/S gennemført fornyelse af billetteringanlægget i Odden Havn.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld