Henning Kruse Petersen fratræder bestyrelsesformandsposten

Henning Kruse Petersen har meddelt transport- og bygningsministeren, at han ønsker at fratræde posten som bestyrelsesformand i Sund & Bælt Holding A/S.

Henning Kruse Petersen ser den forestående generalforsamling som et velvalgt tidspunkt at fratræde posten som bestyrelsesformand i Sund & Bælt Holding A/S. Han fratræder samtidigt sine øvrige bestyrelsesposter i koncernen.

Henning Kruse Petersen indtrådte i koncernens bestyrelse i 2004.

For yderligere information:

+ 45 33 93 52 00

Adm. direktør Leo Larsen

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld