‘Nu er det prøvelsernes tid. Lad den hurtigt blive afløst af arbejdets tid’

Historien om Storebælt går langt tilbage. Allerede i mellemkrigstiden var blikket rettet mod fremtidens helt store broprojekter. 9. marts 1936 offentliggjorde et konsortium af tre store entreprenørvirksomheder et digert værk, hvor planer om motorveje med broer over Storebælt og Øresund blev grundigt skitseret.
Bladet Ingeniøren skrev dengang en begejstret artikel om planerne:
‘Det er ikke blot beløbenes størrelse, der her er afgørende, ej heller at broerne kommer til at høre til de største i verden, men først og fremmest, at planens gennemførelse vil betyde en saadan ændring af de i denne del af verden givne naturforhold, at der siden sundets og bælternes dannelse ikke er sket noget, der kan sidestilles dermed’.

Infrastruktur som grundlag for kulturudvikling

Udover at slå fast, at der er tale om en opgave af verdensformat og at penge til brobyggeriet kan skaffes, hvis man altså vil, så slår Ingeniøren også fast, at ‘fra de ældste tider har trafikmidlernes udvikling været en betingelse for kulturudviklingen, ja ligefrem en maalestok for denne. Det danske landbrugs meget store udvikling i forrige aarhundrede var betinget af havneanlæg, jernbaner og veje, og der gives ikke noget landbrugsland, der er bedre forsynet med veje end Danmark er i dag’.

Byg bro i stedet for at rejse mure

At artiklen er skrevet, mens uvejrsskyer trak op over Europa, er der ingen tvivl om. Artiklen slutter sådan her:’Faar vi opgaven løst i løbet af de første 10-11 aar, ja saa har vi mere end løst den, mere end høstet udbyttet af enigt samvirke. Saa har vi nemlig ogsaa givet det eksempel, verden i dag trænger til: at bygge bro hellere end at rejse mure, rejst den varde, som kan vise vej frem mod bedre og lykkeligere tider’.

I 1939-40 blev der faktisk sat penge af på finansloven til at tage hul på forundersøgelser til byggeri af de to broer, og man regnede med at skyde byggeriet i gang i midten af 1940’erne, men 9. april 1940 satte en foreløbig stopper for alle planer om fast forbindelse over Storebælt og Øresund, og broerne stod som bekendt her i huset først færdig mange år senere.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld