Støjhandlingsplaner for A/S Storebælt og A/S Øresund

A/S Storebælt og A/S Øresund har opdateret støjkort og støjhandlingsplaner for A/S Storebælts motorvejsstrækning og jernbanestrækning samt A/S Øresunds motorvejsstrækning og jernbanestrækning.

Det sker med udgangspunkt i EU-bekendtgørelse nr. 1065 af 12. september 2017 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner. Her fremgår det, at der hvert femte år skal udarbejdes støjhandlingsplaner på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område for større veje (herunder faste forbindelser) og jernbaner.

Hvis du har kommentarer til de enkelte planer, bedes du senest den 30. august 2018 fremsende disse på mail til info@sbf.dk, att.: Susan Gadegaard.

Efter fristens udløb vil de kommentarer, som er kommet ind i høringsperioden, blive behandlet. Eventuelle ændringer, som følge af indkomne kommentarer, vil blive indarbejdet i støjhandlingsplanerne.

Støjhandlingsplanerne ses her:

Øresund Motorvej 2018

Øresund Jernbane 2018

Storebælt Motorvej 2018

Storebælt Jernbane 2018

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld