Høring af støjhandlingsplaner

A/S Storebælt og A/S Øresund har opdateret støjkort og støjhandlingsplaner for A/S Storebælts motorvejsstrækning og jernbanestrækning samt A/S Øresunds motorvejsstrækning.

Det sker med udgangspunkt i EU-bekendtgørelse nr. 1309 af 21.december 2011 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner, hvoraf det fremgår, at der hvert femte år skal udarbejdes støjhandlingsplaner på Transportministeriets område for større veje (herunder faste forbindelser) og jernbaner.

Hvis du har kommentarer til de enkelte støjhandlingsplaner, bedes du senest den 31. juli 2013 fremsende disse på mail til info@sbf.dk, Att.: Susan Gadegaard

Efter fristens udløb vil de kommentarer, som er kommet ind i høringsperioden, blive behandlet. Eventuelle ændringer, som følge af indkomne kommentarer, vil blive indarbejdet i støjhandlingsplanerne.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld