Anlægssummen for Øresundsbron

Anlægssummen for de forskellige store infrastrukturanlæg er finansieret via statsgarantimodellen, og lånene betales tilbage af brugerne af anlæggene.

Anlægssummen for Øresundsbron er 14,8 mia. kr. i 1990-priser (svarende til ca. 24,5 mia. kr. i 2018-priser).

Hele anlægssummen inklusive renter betales tilbage udelukkende af brugerne, dvs. bilisterne og Banedanmark samt Svenska Banverket. I 2018 betalte bilisterne 1.430 mio. kr. i broafgift, mens det årlige vederlag for benyttelsen af jernbanen udgjorde 505 mio. kr.

Ved udgangen af 2018 er Øresundsbro Konsortiets rentebærende nettogæld 12,2 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er øget med 17 år fra åbningen i 2000, som følge af vedtagelsen af en ny udbyttepolitik i Øresundsbro Konsortiet I/S, hvilket har fremrykket udbyttebetalingerne. Dermed vil Øresundsbron være tilbagebetalt i 2050, mod tidligere forventet 2033.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld