Anlægssummen for Øresundsbron

Anlægssummen for de forskellige store infrastrukturanlæg er finansieret via statsgarantimodellen og lånene betales tilbage af brugerne af anlæggene.

Anlægssummen for Øresundsbron er 14,8 mia. kr. i 1990-priser (svarende til ca. 24,3 mia. kr. i 2017-priser).

Hele anlægssummen inklusive renter betales tilbage udelukkende af brugerne, dvs. bilisterne og Banedanmark samt Svenska Banverket. I 2017 betalte bilisterne 1.405 mio. kr. i broafgift, mens det årlige vederlag for benyttelsen af jernbanen udgjorde 502 mio. kr.

Ved udgangen af 2017 er Øresundsbro Konsortiets rentebærende nettogæld 12,2 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er reduceret med et år fra åbningen i 2000, og dermed vil Øresundsbron være tilbagebetalt i 2033.

× Tilmeld dig vores nyhedbrev   Tilmeld