Øresundsbron

Anlægssummen for Øresundsbron

Anlægssummen for de forskellige store infrastrukturanlæg er finansieret via statsgarantimodellen og lånene betales tilbage af brugerne af anlæggene.

Anlægssummen for Øresundsbron er 14,8 mia. kr. i 1990-priser (svarende til ca. 24,1 mia. kr. i 2016-priser).

Hele anlægssummen inklusive renter betales tilbage udelukkende af brugerne, dvs. bilisterne og Banedanmark samt Svenska Banverket. I 2016 betalte bilisterne 1.346 mio. kr. i broafgift, mens det årlige vederlag for benyttelsen af jernbanen udgjorde 497 mio. kr.

Ved udgangen af 2016 er Øresundsbro Konsortiets rentebærende nettogæld 13,4 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er uændret 34 år fra åbningen i 2000, og dermed vil Øresundsbron være tilbagebetalt i 2034.