Anlægssummen for Storebæltsforbindelsen

Anlægssummen for de forskellige store infrastrukturanlæg er finansieret via statsgarantimodellen og lånene betales tilbage af brugerne af anlæggene.

Anlægssummen for Storebæltsforbindelsen udgjorde ved ibrugtagningen i 1998 ca. 26,44 mia. kr. i løbende priser (svarende til ca. 37,8 mia. kr. i 2018-priser). Vej og jernbane tegner sig omtrent for hver sin halvdel af anlægssummen.

Hele anlægssummen inklusive renter betales tilbage udelukkende af brugerne, dvs. bilisterne og Banedanmark. I 2018 betalte bilisterne 2.873 mio. kr. i broafgift, mens det årlige vederlag fra Banedanmark udgjorde 306 mio. kr.

Ved udgangen af 2018 udgjorde A/S Storebælts rentebærende nettogæld ca. 19,8 mia. kr. Gældsafviklingen har i 2018 været på 0,5 mia. kr.

I dag lander tilbagebetalingstiden samlet set på 34 år, hvorved gælden forventes tilbagebetalt i 2032. Tilbagebetalingstiden er uændret i forhold til 2017.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld