Storebæltsbroens pylon fra toppen

Anlægssummen for Storebæltsforbindelsen

Anlægssummen for de forskellige store infrastrukturanlæg er finansieret via statsgarantimodellen og lånene betales tilbage af brugerne af anlæggene.

Anlægssummen for Storebæltsforbindelsen udgjorde ved ibrugtagningen i 1998 ca. 26,44 mia. kr. i løbende priser (svarende til ca. 38,1 mia. kr. i 2019-priser). Vej og jernbane tegner sig omtrent for hver sin halvdel af anlægssummen.

Hele anlægssummen inklusive renter betales tilbage udelukkende af brugerne, dvs. bilisterne og Banedanmark. I 2019 betalte bilisterne 2.916 mio. kr. i broafgift, mens det årlige vederlag fra Banedanmark udgjorde 292 mio. kr.

Ved udgangen af 2019 udgjorde A/S Storebælts rentebærende nettogæld ca. 18,9 mia. kr. Gældsafviklingen har i 2019 været på 0,9 mia. kr.

I dag lander tilbagebetalingstiden samlet set på 34 år, hvorved gælden forventes tilbagebetalt i 2032. Tilbagebetalingstiden er uændret i forhold til 2018.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld