Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Sund & Bælt 10. maj

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Sund & Bælt.

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Sund og Bælt Holding A/S, CVR-nr. 15 69 46 88, der afholdes den 10. maj 2016 kl. 15.30, i selskabets lokaler, Vester Søgade 10, 6. sal, 1601 København V.

Formålet med afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling er at ændre selskabets vedtægter og at vælge to nye bestyrelsesmedlemmer samt en supplerende næstformand.

Dagsordenen er følgende:

Valg af dirigent

Vedtægtsændringer

Forslag om valg af to nye bestyrelsesmedlemmer og en supplerende næstformand

Nedenfor følger de fuldstændige forslag med ledsagende bemærkninger.

Ad pkt. 1

Det foreslås, at advokat Peter Wengler-Jørgensen vælges som dirigent.

Ad pkt. 2

Det foreslås at ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse med udkast til opdaterede vedtægter, der er vedlagt denne indkaldelse som bilag 1.

Ad pkt. 3

Det foreslås at vælge Lene Lange og Ruth Schade som nye bestyrelsesmedlemmer samt at vælge David P Meyer som supplerende næstformand for bestyrelsen. For baggrundsoplysninger om de tre kandidater henvises til de til indkaldelsen vedlagte CV’er.

Bestyrelsen

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld