Indkøber/Category manager

Til at indgå i en ny funktion vedrørende indkøb og Category Management søges en indkøber/Category Manager.

Du bliver del af vores nyetablerede processtøtteenhed. Enheden skal definere, udvikle og implementere databaseret drift og vedligehold (Asset Management) i Sund & Bælt. Formålet er at sikre en optimal kvalitet og økonomi i anlæggenes levetid, samtidig med at der skabes et grundlag for at yde rådgivning og tilbyde drift og vedligehold til 3. part på kommercielle vilkår.

Effektiv drift og vedligehold af infrastrukturanlæg er et strategisk fokusområde for Sund & Bælt og det er her den nye enhed kommer i spil. I første omgang etableres organisationen som en projektorganisation. Det forventes at projektet bliver omformet til organisatoriske enheder under processtøtteenheden inden for følgende områder:
• Asset Management
• Dataanlyse
• Kvalitet
• Indkøb

Opgaverne omfatter:
• Kommercielt ansvar for udvalgte indkøbskategorier
• Indkøbsanalyser, udvikling af kategoristrategier og udmøntning af kategoristrategier i tæt samarbejde med organisationen
• Fokus på at realisere provenumål indenfor egne kategorier og udbud
• Kommerciel rådgiver i større anskaffelsesprojekter
• Gennemføre offentlige og EU-udbud, indgåelse af rammeaftaler på baggrund af udbud og forhandling, herunder deltage i udarbejdelse af udbudsmateriale, evalueringer og kontrakter mv.i samarbejde med juridisk afdeling og den relevante faglige ekspertise
• Deltage i forhandling
• Tværgående koordinering af udbud
• Skanning af marked og potentielle leverandører
• Leverandøropfølgning
• Sund & Bælt opererer i hele værdikæden for indkøb, fra behov, analyse og udarbejdelse af kategoristrategier til contract management, disponering og aftræk på indgåede aftaler

Faglige kompetencer
• Mere end 5 års erfaring med og faglige kompetencer indenfor sourcing, kontraktstyring, strategisk indkøb og kategoriarbejde, og kan dokumentere erfaringer med at bygge dette op til et højt fagligt og kommercielt niveau
• Erfaring med EU-udbud og udbud i det offentlige
• Erfaring med indkøb og kontraktstyring, gerne fra bygnings- og anlægsbranchen
• Juridisk, kommerciel og/eller teknisk uddannelsesbaggrund på akademisk niveau
• Flydende dansk og engelsk, i skrift og tale, da du vil arbejde med internationale samarbejdspartnere

Personlige kompetencer
• Veludviklet forretningssans
• En kommercielt velfunderet tilgang til indkøb og kontraktstyring
• Ambitiøs på egne og organisationens vegne
• Solidt overblik selv i komplekse situationer
• Evner at samarbejde bredt og være relationsopbyggende
• Proaktiv og selvkørende
• Indstillet på at videreudvikle processerne og samarbejde på indkøbsområdet med udgangspunkt i eksisterende indkøbsprocesser
• Bidrager aktivt til videreudviklingen af afdelingen, herunder tager medansvar for at optimere processer og værktøjer

Arbejdssted
Dit primære arbejdssted er på kontoret i København, men der vil også være 1-2 arbejdsdage om ugen på Sund & Bælts kontor i Korsør.

Kontaktinformation
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte partner Carsten Hønberg, 40 90 46 47 eller cah@backerskeie.com. Ansøgningsfrist er den 31. maj 2017.

BackerSkeie varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler – også inden ansøgningsfristens udløb.

Om Sund & Bælt
Sund & Bælts vigtigste opgave er at gøre det nemmere at være rejsende. Mere end 250.000 kunder benytter hver dag Sund & Bælts trafikanlæg, dvs. Storebæltsforbindelsen, Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen med tilhørende stationer samt havnene i Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Tårs. Sund & Bælt er et statsejet aktieselskab, der også gennemfører projekteringsarbejdet for en fast forbindelse over Femern Bælt med de tilhørende danske landanlæg. Koncernen ejer ligeledes BroBizz A/S, som tilbyder samlet elektronisk afregning for kørsel på betalingsveje i Skandinavien og Østrig.