International konference om finansiering og organisering af fremtidens transportinfrastruktur

Danmark er sammen med EU-Kommissionen vært for konferencen om finansiering af større infrastrukturprojekter den 24.-25. maj 2012. Eftersom at behovet for investeringer i infrastruktur er vedvarende trods den økonomiske krise, vokser relevansen af at overveje innovative måder at finansiere infrastruktur på.

Konferencen vil danne rammen for diskussioner og udveksling af erfaringer mellem eksperter på området om innovative måder at finansiere store infrastrukturprojekter på i EU.

Konferencen er sponsoreret af Sund & Bælt.

Læs mere på transportministeriets hjemmeside

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld