Jordkontrakt på plads

Kontrakterne på Ringsted – Femern Banen falder på plads en efter en. Nu har Banedanmark valgt MJ Eriksson A/S til kontrakten på jordentreprisen. Det er Sund & Bælts datterselskab A/S Femern Landanlæg, der med Banedanmark som bygherre er ansvarlig for jernbanelandanlæggene fra Ringsted til Femern.

Banedanmark har evalueret fire bud fra udenlandske og danske tilbudsgivere, og har valgt at indstille MJ Eriksson A/S til kontrakt på jordentrepriserne på Ringsted-Femern Banen med henblik på kontraktindgåelse om en måneds tid.

Jord- og afvandingsarbejderne er et led i den samlede opgradering af Ringsted-Femern Banen forud for åbningen af kyst-kyst forbindelsen til Tyskland.

Jens Ole Kaslund, projektdirektør for Ringsted-Femern Banen, udtaler:

– Vi er tilfredse med at have fået fire spændende bud fra udenlandske og danske tilbudsgivere med stærke referencer fra lignende projekter. Det har givet os en skarp konkurrence på en central opgave på Ringsted-Femern Banen.

– M.J. Eriksson A/S var den tilbudsgiver, der samlet set afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Banedanmark har derfor valgt at indstille M.J. Eriksson A/S til kontrakt på jordentreprisen med henblik på kontraktindgåelse.

Kontrakten indeholder jord- og afvandingsarbejder på strækningen fra Ringsted til Nykøbing F. Dertil kommer blandt meget andet flere broarbejder over vandløb og faunapassager samt etablering af ca. 16 km støjskærme langs hele på strækningen.

Ved Glumsø gøres der klar til anlæg af en helt ny dobbeltsporet jernbane over en strækning på ca. 4 km. Mellem Vordingborg og Nykøbing F. gøres der klar til et nyt spor ved siden af det eksisterende spor.

Opgaven med at udføre de omfattende jord- og afvandingsarbejder sættes i gang i løbet af 2017 og forventes færdigt i løbet af 2021.

Ringsted-Femern Banen vil sammen med den nye jernbane mellem København og Ringsted give markante tidsbesparelser for togpassagererne. Det vil i fremtiden være muligt at rejse fra Nykøbing F. til København på 1 time. I dag er rejsetiden 1 time og 34 min. Udbygningen af Ringsted-Femern-banen er en del af det samlede Femern Bælt-projekt, som også omfatter kyst-kyst-forbindelsen mellem Rødby og Femern.

Læs mere om Femern Landanlæg under ‘Viden om’.

Fakta omRingsted-Femern Banen:

  • Strækningen Ringsted-Holeby er 115 kilometer lang
  • Hastigheden bliver opgraderet fra de nuværende 120/160 km/t til 200 km/t
  • Fremrykkede, forberedende anlægsaktiviteter blev igangsat i 2014, og det er besluttet at selve anlægsarbejdet mellem Ringsted og Nykøbing Falster foregår 2016-2021 og med elektrificering i 2024. Anlægsaktiviteterne på Lolland tilpasses åbningen af Femern-tunnelen
  • Projektet skønnes at koste 9,5 mia. kr. (2015-priser). Det er Sund & Bælts datterselskab A/S Femern Landanlæg, der med Banedanmark som bygherre er ansvarlig for jernbanelandanlæggene fra Ringsted til Femern.
    – Femern Bælt-projektet er Danmarks største infrastrukturprojekt med et samlet budget på godt 62 mia. kr.

 

 

 

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld