Storebælts jernbane solnedgang

Jernbanesikkerhed

Den trafikale overvågning af Storebælts jernbanestrækning sker fra Banedanmarks Regionale Fjernstyrings- central i Roskilde. Overvågning af tunnelen sker via SRO-anlæg.

Den Regionale Fjernstyringscentral i Roskilde styrer og overvåger jernbanetrafikken på Storebælts jernbanestrækning fra Korsør til Nyborg. Jernbanestrækningen er udstyret med elektronisk signalsystem, der gør, at togtrafikken kan afvikles med en strækningshastighed på 180 km/t i begge retninger.

Storebæltstunnelen er forsynet med et omfattende kontrol- og sikkerhedssystem, som overvåger alle funktioner, kaldet et SRO-system.

Al overvågning sker fra Storebælts tekniske overvågningsrum, som er placeret ved betalingsanlægget i Halsskov. Herfra overvåges de banetekniske installationer i tunnelen, på vestbroen og på stationerne Korsør, Sprogø og Nyborg.

Driftsteknikeren i Teknisk overvågning informerer løbende den Regionale Fjernstyringscentral i Roskilde, hvis de banetekniske installationer kræver regulering af togenes hastighed.

Jernbanestrækningen på Storebælt er en af de mest moderne og sikre i Danmark.

Lukning af Storebælts jernbanestrækning

Storebælts jernbanestrækning er åben 24 timer i døgnet hele året. Jernbanestrækningen er meget lidt følsom over for vejrforhold som regn, blæst, frost og sne.

Særlige vindforhold fra nordvest eller nordøst med 20-25 m/sek. kan dog betyde, at hastigheden på 180 km/t reguleres ned til 80-120 km/t. Særlige vindforhold med vindhastighed over 27 m/sek. medfører endvidere, at antal tog på strækningen reduceres.

Sund & Bælt, DSB og Banedanmark udsender løbende informationer om trafikforhold på Storebælts jernbanestrækning.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld