Visualisering af Femern Bælt forbindelsen

Klager over tre af de fire store tunnelkontrakter tilbagekaldes

Sund & Bælt Holding A/S (CVR-nr. 15694688) oplyser følgende:

Den 30. maj 2016 underskrev Femern A/S kontrakterne på de fire store tunnelentrepriser:

  • Fremstilling, udsejling, nedsænkning og forankring af Tunnel Nord (TUN)
  • Fremstilling, udsejling, nedsænkning og forankring af Tunnel Syd (TUS)
  • Udgravning af arbejdshavne, tunnelrenden og landvindingsarbejder (TDR)
  • Portalbygværker og rampeanlæg til vej/bane på land (TPR)

Femern A/S har tidligere oplyst, at selskabet har modtaget klager over gennemførelse af udbuddene for TUN, TUS og TPR fra JV Salini-Impregilo-Samsung-Bunte samt Hochtief & Züblin. Femern A/S kan meddele, at klagerne har trukket klagesagerne tilbage. Der er således ikke flere igangværende klagesager, ligesom klagefristen er udløbet, hvorfor der ikke kan rejses nye klager i forbindelse med udbudsprocessen.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld