Konference om statsgarantimodellen

I Danmark har vi siden etableringen at Storebæltsforbindelsen udviklet en stærk model til at finansiere og styre de helt store infrastrukturprojekter. Statsgarantimodellen kombinerer statsligt ejerskab og statsgaranterede lån med brugerbetaling. Den nyeste viden om emnet blev præsenteret den 13. april 2021 på en online-konference med international deltagelse.

Se eller gense præsentationer fra konferencen her:

Introduktion
Perspektiver på infrastrukturstyring
v. Professor Carsten Greve og Erhvervspostdoc Lene Tolstrup Christensen

Statsgarantimodellen i dansk transportinfrastruktur
v. Erhvervspostdoc Lene Tolstrup Christensen

Statsgarantimodellen i praksis – erfaringer fra danske infrastrukturprojekter
Københavns Metro CityRing
v. Administrerende direktør Henrik Plougmann Olsen, Metroselskabet

Fra Storebæltsforbindelsen til Kattegatforbindelsen
v. Administrerende direktør Mikkel Hemmingsen, Sund & Bælt

Statsgarantimodellens fremtid
v. Finansdirektør Kaj V. Holm, Øresundsbro Konsortiet

International perspectives on transport infrastructure governance
OECD perspectives on transport infrastructure governance
by Project Strategy Lead Dejan Makovšek, Infrastructure and Public Procurement Division, Public Governance Directorate, OECD

Learnings from Public Private Partnerships over time: the Dutch experiences
by Professor Joop Koopenjan and Assistant professor Rianne Warsen, Erasmus University, Rotterdam, the Netherlands

Canadian Public Private Partnerships: Mixed finance for transport infrastructure
by Professor Matti Siemiatycki, University of Toronto, Canada

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld