Visualisering Femern Landanlæg

Kontrakt om 52 vej- og sporbærende broer på Ringsted- Femern Banen indgået

Banedanmark har den 22. marts 2016 indgået kontrakt med MT Højgaard A/S om opførelse og udbygning af 52 vej- og sporbærende broer.

Kontrakten har en samlet værdi på ca. 452 mio. kr., hvoraf A/S Femern Landanlæg finansierer 417 mio. kr. De resterende 35 mio. kr. finansieres via fornyelsesmidler hos Banedanmark.

Arbejdet med at opgradere broerne sættes i gang omkring årsskiftet 2016/2017 og forventes færdigt i løbet af 2020.

I henhold til Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt dertilhørende delegationsbekendtgørelse er Banedanmark bygherre på de danske jernbanelandanlæg, mens A/S Femern Landanlæg, der er et datterselskab i Sund & Bælt Holding-koncernen, er ansvarlig for finansieringen af landanlæggene.

Broarbejderne er en del af den samlede opgradering af Ringsted Femern Banen. Opgraderingen af de danske landanlæg indgår som en del af det samlede Femern Bælt-projektet, som også omfatter kyst til kyst-forbindelsen mellem Rødby og Femern.

Se mere om anlægsarbejderne her: http://www.bane.dk/visArtikel.asp artikelID=18843 (bropakke 2-3-4)

For yderligere information kontakt teknisk direktør Lars Fuhr Pedersen: 29406226

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld