Det koster – og forstyrrer – at vedligeholde Storebæltsforbindelsen

Storebæltsforbindelsen er bygget til at holde 100 år. Men forudsætningen er, at de forskellige anlæg løbende vedligeholdes og udskiftes. Det koster og kan give gener for trafikken.

Når der udføres vedligeholdsarbejde på broen, er det engang imellem nødvendigt at forstyrre trafikken og omdanne forbindelsen fra motorvej til almindelig landevej med dobbeltrettet trafik og 80 km/t. Det skete fx i sommerens løb, hvor asfaltbelægningen i ’det tunge’ spor mod Fyn blev skiftet på højbroen. Også det store affugtningsprojekt, som varede halvandet år, gav en sjælden gang anledning til planlagte forstyrrelser i trafikken, bl.a. når de store arbejdsplatforme skulle transporteres frem og tilbage fra Sprogø.

– Storebæltsforbindelsen er en af verdens største bro- og tunnelkonstruktioner, der står i et hårdt miljø, hvor saltvand, regn og vind har frit spil. Derfor er vedligehold en stor opgave, som er en væsentlig udgiftspost på budgettet, forklarer Lars Fuhr Pedersen, teknisk direktør og fortsætter:

– Det kan ikke undgås, at vedligeholdsarbejdet engang imellem generer bilisterne. Storebæltsforbindelsen er en vital forbindelse mellem Øst-  og Vestdanmark, og derfor gør vi os umage med at lægge arbejdet i tidsrum, hvor vi kan se, at trafiktallene er lave, og hvor vi vil genere trafikken mindst muligt.

Storebælt arbejder med en reinvesteringsplan over 50 år, der opdateres hvert femte år. I og med at forbindelsen har stået i knap 20 år, vil behovet for vedligehold og reinvesteringer stige de kommende år. Sund & Bælt har allerede gennemført store og dyre vedligeholdsprojekter. Affugtningsprojektet kostede fx knap 75 mio. kr., ligesom det nye SRO-anlæg (styring-, regulering- og overvågning), som blev sat i drift i foråret 2016, løb op i 100 mio. kr.

Strategien for vedligehold i Sund & Bælt er baseret på udbud og efterfølgende outsourcing af opgaverne til entreprenører og rådgivere. Sund & Bælt har kun en lille organisation til rådighed til overvågning af anlæggenes tilstand samt styring af entreprenørarbejdet og udgifterne.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld