Ledelsesmodel i Sund & Bælt

Sund & Bælt arbejder ud fra en ledelsesmodel, som er baseret på den europæiske model for Business Excellence, også kaldet Total Kvalitetsledelse.

Sund & Bælt stiller høje krav til kvalitet, miljø og sikkerhed. Derfor arbejder vi ud fra en ledelsesmodel, som er baseret på den europæiske model for Business Excellence, også kaldet Total Kvalitetsledelse.

Ledelsesmodellen arbejder ud fra den forudsætning, at gode resultater skabes gennem proaktiv og engageret ledelse og gennem løbende forbedringer. Det skal medvirke til at sikre et effektivt samarbejde og et højt videns- og informationsniveau samt dokumentation for trufne beslutninger.

Modellen er hermed en støtte til medarbejderne og ledelsen i bestræbelserne på at nå de opstillede mål for Sund & Bælt.