Undersiden af Storebæltsbroen

Adm. dir. Leo Larsen går på pension – afskedsreception 24. juni

I år fylder Leo Larsen 70 år, og 30. juni forlader han posten som adm. direktør i Sund & Bælt. Fredag 24. juni afholdes afskedsreception for samarbejdspartnere, kolleger og venner fra kl. 14-16.

Efter en matematisk studentereksamen fra Sorø Akademi gik vejen videre til Københavns Universitet, hvor Leo Larsen startede på geologi. En lærer på universitetet opfordrede ham til at specialisere sig i hydrogeologi, og hurtigt blev han involveret i vandprojekter på Grønland, som han mange gange siden er vendt tilbage til.

Eksamen som cand.scient. kom i hus i 1973, og samme år startede Leo Larsen i Miljøministeriet, hvor han efterfølgende – med afstikkere – har tilbragt mange år af sin karriere på forskellige poster, under forskellige ministre og ad flere omgange. Sidst, og før direktørposten i Sund & Bælt, som departementschef i Miljøministeriet fra 1999-2004. Afstikkerne gik bl.a. til jobbet som afdelingsleder i Vandkvalitetsinstituttet og til udlandet via FN og Danida, som flere gange har sendt Leo Larsen ud i verden til bl.a. Indien, Bangladesh og Afrika. I Lesotho arbejdede han et år med vandforsyning – et år, som han med egne ord betegner som både fantastisk og meget anderledes. Karrieren frem til 1984 kunne godt have banet vejen ind i diplomatiet, men så kaldte Vandkvalitetsinstituttet igen, denne gang med tilbud om direktørposten, som Leo Larsen bestred fra 1984-1993. I de år var instituttet bl.a. beskæftiget med at undersøge de vandmiljømæssige påvirkninger ved byggeriet af Storebæltsforbindelsen.

At Leo Larsen kom til Sund & Bælt, skyldes den daværende bestyrelsesformand for selskabet, Jens Kampmann, som i slutningen af 2003 sammen med sin næstformand, dengang direktør i Dansk Industri, Hans Skov Christensen, inviterede til frokost. Jens Kampmann ønskede at lodde Leo Larsens interesse for stillingen. Lysten til jobbet var der, og da andre mente, at også evnerne rakte, slog Leo Larsen til. Da han tiltrådte stillingen i Sund & Bælt i 2004, skrev dagbladet Børsen, at han var en af de få offentlige topledere, der både forstod de offentlige og private virksomheders styringssystemer. At Leo Larsen sammen med sine medarbejdere siden hen har formået at udvikle det statslige aktieselskab til en ret fornuftig forretning vidner både trafik og økonomi om. Trafikken over Storebælt slog i 2015 hele fem trafikrekorder, mens Sund & Bælt de senere år har været i stand til at udbetale et klækkeligt milliardbeløb til staten.

Et blik på Leo Larsens CV afslører omkring 30 større ledelseshverv ved siden af de faste job gennem de seneste 30 år. Hans holdning er, at man skal bidrage og sige ja, hvis man selv og andre tror, at man har noget at bidrage med. Hans eget bud på, hvorfor han er blevet hidkaldt til de mange poster, er evnen til at analysere komplekse problemer, få folk til at tale sammen og pege på løsninger. Det er netop mæglerrollen og det at balancere interesser og få ender til at mødes, som interesserer ham.

Leo Larsen har bl.a. været formand for Trængselskommissionen, formand for Ekspertudvalget vedr. arbejdskraftbehov ved større infrastrukturinvesteringer og formand for den eksterne følgegruppe for politiets effektiviseringsproces for nu blot at nævne et par af de mange poster. En post, som stikker ud på CV’et, er næstformandsposten i Børn, Unge & Sorg, som Leo Larsen kan tale længe og engageret om. Organisationen arbejder bl.a. for, at et dødsfald i familien ikke får lov at bringe et ungt menneske ud af kurs resten af livet.

Når Leo Larsen går fra borde 30. juni, bliver han hverken arbejdsløs eller rastløs. Han skal fortsat varetage formandsposterne i HOFOR- og BIOFOS-selskaberne, passe det livslange medlemskab af Akademiet for de Tekniske Videnskaber, og også posten i Børn, Unge & Sorg skal selvfølgelig passes. Og skulle der dukke en ny kommission eller et ekspertudvalg op, som savner en formand, vil Leo Larsen ikke på forhånd være afvisende. Den største del af tiden regner han dog med at tilbringe på sin gård på Møn, hvor han har ambitioner om at være en god og aktiv pensionist i selskab med sin familie og især sine børnebørn.

Fredag den 24. juni holder Leo Larsen afskedsreception fra 14-16 for samarbejdspartnere, kolleger og venner. Det foregår i Vester Søgade 10, i broselskabernes kantine, 1601 København V.

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld