Maximo-systemintegrator

Vi søger en Maximo-systemintegrator, som skal være en del af vores nyetablerede processtøtteenhed. Enheden skal definere, udvikle og implementere databaseret drift og vedligehold (Asset Management) i Sund & Bælt. Formålet er at sikre en optimal kvalitet og økonomi i anlæggenes levetid, samtidig med at der skabes et grundlag for at yde rådgivning og tilbyde drift og vedligehold til 3. part på kommercielle vilkår.

Om processtøtteenheden
Effektiv drift og vedligehold af infrastrukturanlæg er et strategisk fokusområde for Sund & Bælt og det er her den nye enhed kommer i spil. I første omgang etableres organisationen som en projektorganisation. Det forventes at projektet bliver omformet til organisatoriske enheder under processtøtteenheden inden for følgende områder:
• Asset Management
• Dataanlyse
• Kvalitet
• Indkøb

Opgaverne omfatter:
• Vedligeholde og forbedre brugerfladen til Maximo
• Uddannelse af superbruger og generelle brugere
• Opsamling af krav og ønsker til systemerne
• Koordinering mellem brugere og IBM/Maximo

Faglige kompetencer
• Praktisk erfaring med Maximo eller tilsvarende vedligeholdelsessystemer
• Stor erfaring med håndtering af brugerflade og systemleverandør
• Gerne erfaring inden for vedligehold og/eller entreprenørbranchen
• Formår at lytte til og omsætte forretningens krav til forståelige og let tilgængelige måder at arbejde på
• Relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau såsom cand.polyt.
• Flydende dansk og engelsk, i skrift og tale, da du vil arbejde med internationale samarbejdspartnere

Personlige kompetencer
• Struktureret
• Ikke bange for at indgå i diskussioner om balancering af brugerkrav og forretningsmæssige krav
• Gode formidlingsevner
• Evne til at levere under pres og styring af flere prioriteter med konkurrerende krav om ressourcer
• Evner at samarbejde bredt og være relations opbyggende
• Proaktiv og selvkørende
• Gode analytiske og problemløsningsevner

Arbejdssted
Dit primære arbejdssted er på kontoret i Korsør, men der vil også være arbejdsdage på Sund & Bælts kontor i Vester Søgade i København.

Kontaktinformation
For mere information er du velkommen til at kontakte Process Development Director Bjarne Jørgensen på tlf. 29 44 72 40. Send din ansøgning og dit cv hurtigst muligt til bjg@sbf.dk ansøgninger

Om Sund & Bælt
Sund & Bælts vigtigste opgave er at gøre det nemmere at være rejsende. Mere end 250.000 kunder benytter hver dag Sund & Bælts trafikanlæg, dvs. Storebæltsforbindelsen, Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen med tilhørende stationer samt havnene i Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Tårs. Sund & Bælt er et statsejet aktieselskab, der også gennemfører projekteringsarbejdet for en fast forbindelse over Femern Bælt med de tilhørende danske landanlæg. Koncernen ejer ligeledes BroBizz A/S, som tilbyder samlet elektronisk afregning for kørsel på betalingsveje i Skandinavien og Østrig.