Bente Madsen

Jeg er ansat i Jernbaneteknisk afdeling som driftsleder for 25 kV køreledningsanlæggene på Storebæltsforbindelsen, som omfatter jernbanestrækningen fra Korsør station til Nyborg station, inklusiv stationerne. Én af mine primære arbejdsopgaver er at sikre, at anlæggene drives og vedligeholdes sikkerhedsmæssigt forsvarligt og efter gældende banenormer. Jeg har også ansvaret for at gennemføre nødvendige reinvesteringsopgaver, så vi hele tiden sikrer, at køreledningsanlægget er i orden, så der kan køre el-tog på vores strækning.

Jeg er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at varetage funktionen som el-driftsleder for A/S Storebælts 25 kV køreledningsanlæg. Det indebærer, at jeg skal sørge for, at 25 kV anlægget drives og vedligeholdes forsvarligt, og at relevante bestemmelser i Stærkstrømsbekendtgørelsen overholdes.

Jeg har en travl og afvekslende hverdag med stor berøringsflade til både rådgivere og entreprenører, som arbejder på vores anlæg, og til en bred vifte af kollegaer i organisationen. Mit job spænder fra skrivebordsarbejde med budgetter til natligt tilsynsarbejde i tunnelen.

Jeg deler kontor med to kollegaer med andre ansvarsområder. Fordelen ved tæt samarbejde og vidensdelingen opvejer ulempen ved den uro, det til tider medfører at dele kontor. Hvis jeg har brug for at sidde uforstyrret, giver A/S Storebælt mig mulighed for at arbejde hjemme, hvor jeg kan sidde i fred og ro med mit arbejde.

I A/S Storebælt har vi en uformel omgangstone og gode arbejdsforhold. Den flade struktur i organisationen er tydelig, og der bliver lyttet til nye ideer, som kan bidrage til en bedre arbejdsgang eller nye arbejdsmetoder. Jeg har desuden stor indflydelse på planlægning af eget arbejdet, hvilket jeg prioriterer højt.

Mit arbejde har givet mig indsigt i det fantastiske bygningsværk, som Storebæltsforbindelsen er. Det er dejligt at være blandt så smukke omgivelser i hverdagen.

Min karriere i A/S Storebælt

Jeg er uddannet stærkstrømsingeniør og har været ansat i A/S Storebælt i godt to år – oprindeligt til at varetage driftsledelsen af Storebæltsforbindelsens køreledningsanlæg, men jeg er siden også blevet involveret i Øresundsbanen, som vi overtager drift og vedligehold af i 2015.

Gennem tidligere jobs har jeg tilegnet mig viden om strækstrøms- og højspændingsanlæg, som jeg har nytte af i jobbet hos A/S Storebælt; men jobbet giver mig også nye kompetencer, da jeg aldrig tidligere har arbejdet med køreledningsanlæg og derfor lærer en masse nyt om hele den mekaniske del af anlægget. Det er bestemt interessant og udfordrende.

På det seneste har jeg løst nogle opgaver i forbindelse med Femernforbindelsen, og jeg ser frem til nye og spændende arbejdsopgaver.

medarbejderfoto_Bente Madsen
× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld