Nu bliver det mere enkelt at rejse i Danmark

BroBizz A/S indgår samarbejde med rederiet Færgen om brug af BroBizz®. Det vil give rejsende til og fra de danske øer en række fordele.

De fleste bilister kender BroBizz fra Storebæltsforbindelsen. Men faktisk er det også muligt at anvende BroBizz på betalingsforbindelser og en række færgeoverfarter i Skandinavien via det såkaldte EasyGo-samarbejde, ligesom man kan betale for parkering med BroBizz flere steder Danmark. Nu bliver løsningen endnu mere omfattende, idet samarbejdet fra ultimo marts 2015 også omfatter rederiet Færgen, som sejler til henholdsvis Bornholm, Samsø, Fanø, Als, Fyn, Langeland og Lolland.

Aftalen betyder, at kunder hos BroBizz A/S fremover kan betale for deres rejse på Færgens overfarter via deres eksisterende BroBizz-aftale og dermed fortsat kun modtage én samlet faktura. Det vil gøre det nemmere for BroBizz-kunderne, og samtidig er det en fordel for Færgen, at de ikke selv skal varetage aftaleadministration.

Initiativet sker som led i bestræbelserne for BroBizz A/S på at udbrede brugen af BroBizz med det formål at gøre det lettere at være rejsende i Danmark såvel som resten af EU.

”Vi er glade for, at vi kan tilbyde vores kunder denne nye service, som betyder, at de nu kan anvende deres BroBizz på stort set alle færgeruter i Danmark. Samarbejdet med rederiet Færgen er vigtigt for os i arbejdet med at udvikle selskabets tjenester, så vi hele tiden kan tilbyde vores kunder nye muligheder med BroBizz,” siger adm. direktør i BroBizz A/S Helle Bech.

Også hos Færgen udtrykker salgs- og marketingchef Lindy Kjøller glæde over den nye aftale. Ikke mindst fordi den fjerner nogle af barriererne i forbindelse med danskernes rejseaktivitet.

”For kunderne bliver det noget mere enkelt at rejse, fordi øerne bliver lettere tilgængelige. Tanken er, at det kun skal være nødvendigt at registrere sine kontaktdata og kreditkortoplysninger ét sted, og det ser vi som en betragtelig forbedring af kundeservicen. Det er klart, at det vil være en stor fordel at kunne gøre brug af det samme kendte og velfungerende betalingsmiddel i mange forskellige sammenhænge,” siger han.

Kunder hos BroBizz A/S, der ønsker at anvende deres BroBizz som betalingsmiddel på Færgens ruter, skal indgå en lokalaftale med Færgen, hvorefter de får tilgang til den nye service.

LangelandsFærgen, der sejler mellem Spodsbjerg og Tårs, vil fra ultimo marts 2015 desuden være en del af EasyGo-samarbejdet. Det betyder, at kunder med BroBizz kan anvende den uden at skulle tilmelde sig hos Færgen forinden. På længere sigt vil samme løsning gøre sig gældende for Færgens øvrige overfarter.

Fakta om BroBizz A/S

BroBizz A/S, der er et 100 procent ejet datterselskab af Sund & Bælt Holding A/S, blev stiftet i 2008 som et led i forberedelsen til den kommende europæiske bompengetjeneste, der medfører, at bilister fremover kun skal have ét betalingsmiddel i bilen for at køre på betalingsveje i EU.

Sund & Bælt har sammen med Statens Vegvesen i Norge og Transportstyrelsen i Sverige i 2007 sat en forløber for det europæiske samarbejde i drift. Det er det såkaldte EasyGo-samarbejde, som medfører, at en BroBizz i dag kan bruges til at betale bompenge, færgeoverfarter og parkering i Danmark, Norge og Sverige. Og i øvrigt også på færgerne mellem Danmark og Tyskland. Ambitionen er at dække hele Europa.

Der findes i dag godt 700.000 BroBizz fordelt på knap 600.000 aftaler.

Fakta om Færgen

Færgen sejler til henholdsvis Bornholm, Samsø, Fanø, Als, Fyn, Langeland og Lolland. Rederiets ruter giver liv til yderområderne og skaber sammenhængskraft med resten af landet. Færgen udgør på den måde en flydende bro til og fra de danske øer, så øboere og turister nemt og bekvemt kan rejse til og fra øerne.

Færgen drives under det juridiske navn Danske Færger A/S. Rederiet er ejet af Clipper Group A/S og den danske stat, hver med 50 procent.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld