Mere trafik og forbedret resultat på Øresundsbron i første halvår 2016

Trafikken på Øresundsbron steg i første halvår 2016. Sammen med en lavere gæld og lave renteomkostninger giver det et resultat på 441 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 47 millioner DKK sammenlignet med samme periode sidste år.

I første halvår 2016 steg trafikken på Øresundsbron i stort set alle kategorier sammenlignet med samme periode sidste år. Den store fremgang kan ses på fritidstrafikken med BroPas, som er steget med næsten 6 procent, hvilket er godt og vel 300 biler i døgnet.

– Vi satser meget på fritidstrafikken i vores markedsføring, og i vores tilbud og tips på mail og via sociale medier. I juni lancerede vi derudover en ny app, som skal gøre det nemmere at nå os på mobile enheder. Der er en stor interesse for at tage over broen i fritiden, og interessen stiger fortsat, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør hos Øresundsbro Konsortiet.

Pendlertrafikken er steget med 3,1 procent i perioden, hvilket svarer til 182 passager i døgnet. Busser er steget med 15 procent (18 passager per døgnet).

– Vi så allerede før indførelsen af grænsekontroller en stigning i pendlertrafikken, så der ser vi ikke nogen markant effekt af kontrollerne. Stigningen inden for udlejnings- og bustrafik er derimod knyttet til kontrollerne, hvor en del arbejdsgivere på den måde gør turen lettere for deres medarbejdere, siger Caroline Ullman-Hammer.

Fragttrafikken går godt, og steg med 4,3 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Driftsomkostningerne er faldet lidt i forhold til samme periode sidste år. Driftsresultatet blev et overskud på 598 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 35 millioner DKK.

Den rentebærende nettogæld faldt med 653 millioner DKK i løbet af første halvår til 14 milliarder DKK, hvilket påvirker det finansielle resultat. I kombination med gennemslag af det fortsat lave renteniveau giver det en reduktion af Øresundsbro Konsortiets renteudgifter med 12 millioner DKK til 157 millioner DKK.

Øresundsbro Konsortiets resultat før værdiregulering blev 441 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 47 millioner DKK.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld