Miljø og klima

Det er Sund & Bælts grundlæggende holdning at vise ansvar for de miljø- og klimamæssige påvirkninger, som vores aktiviteter giver anledning til.

Sund & Bælts indsats på miljøområdet er bygget op om et solidt miljøledelsessystem og vores miljøpolitik. Hvert år indsamler vi miljødata og foretager analyser. På baggrund af vores analyser identificerer vi indsatsområder og opstiller mål for det kommende år.

I forbindelse med store anlægsprojekter foretager vi omhyggelige og systematiske undersøgelser (VVM-undersøgelser) af vores negative miljøpåvirkninger‚ da vi ønsker at være opmærksomme på mulige miljømæssige udfordringer.

Hvert år udgiver vi en rapport om samfundsansvar samt et grønt regnskab, som dokumenterer vores arbejde med at minimere de miljø- og klimamæssige påvirkninger på og omkring vores anlæg.

Sprogø

Sund & Bælt er i dag ansvarlig for at bevare Sprogøs unikke natur og fredede bygninger. På topppen af Sprogø findes bl.a. resterne af en gammel borgmur, som dateres tilbage til Valdemar den Stores tid. Sund & Bælt har givet økonomisk støtte til, at Nationalmuseet og Kulturstyrelsen har restaureret den gamle borgmur, som nu er med til at give bilisterne en god visuel oplevelse, når de passerer Storebælt. I 2011 blev der sat endelig punktum for restaureringen af muren med udgivelsen af  bog, som fortæller historien om Sprogø og Valdemars borg.

Storebæltsforbindelsen og Sprogø er placeret i et Natura 2000-område, som er kendetegnet ved at indeholde naturtyper eller dyr, som kræver en særlig bevaringsindsats. Naturplejen på øen sker i overensstemmelse med plejeplaner for øen, som er godkendt af Slagelse Kommune. På Sprogø skal der bl.a. tages hensyn til den sjældne splitterne. Sund & Bælt har gode erfaringer med at forbedre betingelserne for splitternerne og øge antallet, bl.a. gennem regulering af sølvmågen.

Læs mere om Sprogø i temaet om den lille ø midt i Storebælt.

Sprogø Havmøllepark

Transport og infrastruktur er områder, som belaster klimaet. Som ejer af flere infrastrukturanlæg vil Sund & Bælt gerne sætte en grønnere dagsorden og bidrage til at øge fremstillingen af grøn energi. Vi ønsker at gøre mere end blot at nedbringe og reducere vores negative miljøpåvirkning. Vi arbejder proaktivt for at reducere CO2-udslip samt producere vedvarende energi gennem Sprogø Havmøllepark.

Sprogø Havmøllepark, som står midt i Storebælt og som er en del af Storebæltsforbindelsen, åbnede i 2009 – samme år som København var vært for den store klimakonference COP15. Havmølleparken genererer årligt 66 mio. kWh, hvilket svarer til det årlige elforburg i mere end 16.000 parcelhuse. Produktionendækker det samlede energiforbrug til drift af flere af Sund  & Bælts infrastrukturanlæg,  og der produceres mere grøn energi, end Sund & Bælt selv forbruger.

Læs mere i temaet ‘Sprogø Havmøllepark’.

Konkrete initiativer for et bedre miljø

Sund & Bælt er involveret i mange konkrete initiativer for at sikre et bedre miljø. Vi har bl.a. reduceret elforbruget med 200.000 kWh pr. år ved at slukke dele af konstruktionsbelysningen på Storebæltsbroen om natten, vi har doneret brugt it-udstyr til Geologisk Institut i Yemen, og vi har en løbende aftale med Dhulikhel Hospital i Nepal om levering af bl.a. brugt it-udstyr.

Læs mere om vores projekter i temaet ‘Natur og miljø’.