Borgen på Sprogø

Miljø og klima

Det er Sund & Bælts grundlæggende holdning at vise ansvar for de miljø- og klimamæssige påvirkninger, som vores aktiviteter giver anledning til.

Sund & Bælts indsats på miljøområdet er bygget op om et solidt miljøledelsessystem og vores miljøpolitik. Hvert år indsamler vi miljødata og foretager analyser. På baggrund af vores analyser identificerer vi indsatsområder og opstiller mål for det kommende år.

I forbindelse med store anlægsprojekter foretager vi omhyggelige og systematiske undersøgelser (VVM-undersøgelser) af vores negative miljøpåvirkninger‚ da vi ønsker at være opmærksomme på mulige miljømæssige udfordringer.

Hvert år udgiver vi en rapport om samfundsansvar samt et grønt regnskab, som dokumenterer vores arbejde med at minimere de miljø- og klimamæssige påvirkninger på og omkring vores anlæg.

Sprogø

Sund & Bælt er i dag ansvarlig for at bevare Sprogøs unikke natur og fredede bygninger. På topppen af Sprogø findes bl.a. resterne af en gammel borgmur, som dateres tilbage til Valdemar den Stores tid. Sund & Bælt har givet økonomisk støtte til, at Nationalmuseet og Kulturstyrelsen har restaureret den gamle borgmur, som nu er med til at give bilisterne en god visuel oplevelse, når de passerer Storebælt.

I 2011 blev der sat endelig punktum for restaureringen af muren med udgivelsen af  bog, som fortæller historien om Sprogø og Valdemars borg.

Storebæltsforbindelsen og Sprogø er placeret i et Natura 2000-område, som er kendetegnet ved at indeholde naturtyper eller dyr, som kræver en særlig bevaringsindsats. Naturplejen på øen sker i overensstemmelse med plejeplaner for øen, som er godkendt af Slagelse Kommune. På Sprogø skal der bl.a. tages hensyn til den sjældne fugleart Splitternen.

Sund & Bælt har gode erfaringer med at forbedre betingelserne for Splitterne og øge antallet, bl.a. gennem regulering af sølvmågen.

Læs mere om Sprogø i temaet om den lille ø midt i Storebælt.

Konkrete initiativer for et bedre miljø

Sund & Bælt er involveret i mange konkrete initiativer for at sikre et bedre miljø. Vi har bl.a. reduceret elforbruget med 200.000 kWh pr. år ved at slukke dele af konstruktionsbelysningen på Storebæltsbroen om natten, vi har doneret brugt it-udstyr til Geologisk Institut i Yemen, og vi har en løbende aftale med Dhulikhel Hospital i Nepal om levering af bl.a. brugt it-udstyr.

Læs mere om vores projekter i temaet Natur og miljø.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld