Fugle ved Sprogø

Miljøpolitik

Sund & Bælt støtter en bæredygtig udvikling og bidrager til at opfylde de mål, som samfundet opstiller på miljø- og klimaområdet. Det sker ved at sikre, at trafikafviklingen på selskabets anlæg og selskabets drift og vedligehold gennemføres under hensyn til virkningen på det omgivende miljø.

Sund & Bælt støtter en bæredygtig udvikling og vil bidrage til at opfylde de mål, som samfundet opstiller på miljø- og klimaområdet, ved at sikre, at trafikafviklingen på selskabets anlæg og selskabets drift og vedligehold gennemføres under størst mulig hensyn til virkningen på det omgivende miljø.

Det er Sund & Bælts politik gennem en proaktiv indsats at forebygge og minimere miljø- og klimapåvirkninger fra selskabets aktiviteter. Dette skal udmøntes i:

  • at der til stadighed foregår en aktiv indsats for at reducere miljø- og klimapåvirkninger herunder gennemføres en bevidst og styret indsats for at skabe miljøforståelse hos medarbejdere og samarbejdsparter,
  • at der udøves en aktiv naturforvaltning, så Sprogø bevares som et unikt naturområde, der samtidigt giver de rejsende en god visuel oplevelse ved passage af Storebæltsforbindelsen,
  • at grønne områder vedligeholdes under udvisning af naturhensyn,
  • at anvende en forsigtighedstilgang, hvor der er risiko for miljøpåvirkninger ved implementering af nye aktiviteter,
  • at støtte udviklingen af miljøvenlige teknologier og indførelse af disse i driften, hvor det er til gavn for selskabet og økonomisk forsvarligt,
  • at minimere risiko for miljøuheld forårsaget af trafikanter på anlæggene, bl.a. gennem målrettet information om vejr- og trafikforhold, gennem forebyggende drift og vedligehold af vej- og jernbaneanlæg, en effektiv vintertjeneste samt ved anvendelse af trafikalt sikre afspærringer under vej- og sporarbejder,
  • at forebygge miljøuheld forårsaget af drift og vedligehold på selskabets anlæg, ved bl.a. at stille krav om effektiv styring af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøindsats.

Der udarbejdes en årlig miljøredegørelse om selskabets miljøarbejde, som er offentlig tilgængelig. Der opstilles mål og handlingsplaner for det kommende års miljøindsats.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld