Mindre ventetid for trafikanter ved Tårnby Torv

A/S Øresund optimerer i samarbejde med Tårnby Kommune trafiksignalerne ved Englandsvej/Øresundsmotorvejen til gavn for det stigende antal daglige trafikanter.

Stigende trafik har de senere år betydet mere ventetid for trafikanterne i krydset omkring Tårnby Torv. Derfor har A/S Øresund og Tårnby Kommune i en periode undersøgt forskellige løsninger for at optimere trafikken, og en justering træder nu i kraft natten mellem 26. og 27. september 2016.

Ændringer i trafiksignalerne

Når signalerne ændres vil det betyde en gevinst i sekunder for langt de fleste af trafikanterne. Der etableres bl.a. en højresvingspil ned på motorvejen for bilister, som kommer fra Vandtårnet, og trafiksignalerne justeres flere steder, så de passer bedre sammen og giver mere grøntid. Kun for motorvejstrafikken fra øst, som skal svinge mod Dragør, bliver der en mindre forlængelse af ventetiden.

I forbindelse med at trafiksignalerne justeres vil A/S Øresund opsætte store informationsskilte i krydset for at minimere risikoen for sammenstød grundet de ændrede signaler.

Fakta om Øresundsmotorvejen

A/S Øresund ejer og driver motorvejen og har derfor bl.a. ansvar for signalanlæggene i krydset ved Englandsvej.  Motorvejstilslutning til Englandsvej ved Tårnby Torv blev etableret i forbindelse med anlæggelse af Øresundsmotorvejen til Øresundsbron, som åbnede i 2000. Biltrafikken på motorvejen er steget stærkt siden åbningen i 1997 og er nu på de mest travle strækninger ca. 75.000 biler dagligt.

Øresundsmotorvejen og jernbanen til Københavns Lufthavn og Øresundsbron indgår i Skandinaviens vigtigste trafikknudepunkt. Forbindelserne er vitale for trafikken mellem Danmark og Sverige og mellem Skandinavien og det europæiske kontinent.

SB Trafikkryds tæt på_v5

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld