Visualisering af Femern tunnel

Modtagelse af klage

Den 4. marts 2016 tildelte Femern A/S kontrakterne på de fire store tunnelentrepriser:

  • Fremstilling, udsejling, nedsænkning og forankring af Tunnel Nord (TUN)
  • Fremstilling, udsejling, nedsænkning og forankring af Tunnel Syd (TUS)
  • Udgravning af arbejdshavne, tunnelrenden og landvindingsarbejder (TDR)
  • Portalbygværker og rampeanlæg til vej/bane på land (TPR)

I tilknytning hertil indrykkede Femern A/S tillige bekendtgørelser om frivillig forudgående gennemsigtighed angående samtlige kontrakter.

Femern A/S kan oplyse, at der ved standstill periodens udløb er modtaget en klage fra en af de i udbuddene deltagende tilbudsgivere JV Salini-Impregilo-Samsung-Bunte vedr. Femern A/S’ gennemførelse af udbuddene for TUN, TUS og TPR.

For yderligere oplysninger kan chefjurist Casper Schmidt kontaktes på tlf. 24973513.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld