Nemmere at få rabat på Storebælt

Fra 1. januar 2009 bliver det nemmere at få rabat på Storebælt, da tidsafgrænsede rabatter herefter automatisk gives på betalingskortet.

Fra 1. januar 2009 kan bilister automatisk få Weekend-, Lørdags, Søndags og Aftenrabat i kortbanerne, hvis samme betalingskort bruges på ud- og hjemturen. Kunderne behøves således ikke længere at køre i de manuelle baner for at opnå rabatten.

Rabatten gives ved at der betales fuld pris på udturen, mens den samlede rabat tildeles på hjemturen. Ved en Aftenbillet med 40 pct. rabat betales der således fuld pris på udturen, mens der gives 80 pct. rabat på hjemturen.

Rabatbilletterne sælges stadig i de manuelle baner og gives fortsat også automatisk til BroBizz kunder.

Regulering af priserne i 2009

Priserne på Storebælt stiger fra pr. 1. januar 2009 med ca. 4 pct., svarende til udviklingen i forbrugerprisindekset i juni 2007 til juni 2008.

I 2009 stiger prisen for en personbil således fra 205 kr. til 215 kr., mens en personbil med anhænger stiger fra 315 kr. til 330 kr.

Priserne på Storbælt fastsættes ud fra udviklingen i forbrugerprisindekset og afrundes til nærmest 5 kr. Afrundingen betyder, at priserne nogle år stiger mere eller mindre end selve forbrugerprisindekset. Prisen for personbiler under 6 m. blev af samme årsag ikke reguleret i 2008.

Den årlige prisregulering er politisk besluttet af Transportministeren og er en væsentlig forudsætning for, at A/S Storebælt kan betale byggelån og renter tilbage inden for en periode på 30 år samtidig med, at den sikrer at tog og færger ikke stilles dårligere rent konkurrencemæssigt.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld