Ny bestyrelsesformand for Sund & Bælt

Sund & Bælt har på dagens generalforsamling valgt ny formand, da direktør Jens Kampmann træder tilbage fra bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S, A/S Storebælt, A/S Øresund og Øresundsbro Konsortiet

Jens Kampmann har været medlem af Sund & Bælts bestyrelse i knap 22 år, heraf de seneste 9 år som formand, og han har gennem 17 år siddet i bestyrelsen for Øresundsbro Konsortiet, både som formand og næstformand. Han er således den sidste af de ”gamle” bro-pionerer, som nu forlader selskabet.

På dagens generalforsamling er udpeget følgende bestyrelse for Sund & Bælt Holding A/S: Direktør Henning Kruse Petersen (formand), direktør Carsten Koch (næstformand), statsautoriseret ejendomsmægler Pernille Sams samt nyt medlem i bestyrelsen, sekretariatschef Jørgen Elikofer, Dansk Metal.

Samme personkreds er endvidere valgt som ny bestyrelse for Femern Bælt A/S og udgør samtidig bestyrelsen i A/S Storebælt og A/S Øresund, ligesom personkredsen indgår i Øresundsbro Konsortiets bestyrelse.

Evt. yderligere oplysninger: Administrerende direktør i Sund & Bælt Leo Larsen, telefon 33 41 62 01.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld