Ny flugtbelysning på broen

I Kr. Himmelfartsdagene blev de første 8 af 22 ‘lyssøjler’ monteret på vestbroens jernbanebro. Samtidig blev alle nødovergange nummereret, så beredskabet klart og entydigt kan henvise til en nødovergang.

Der har altid været lys ved nødovergangene, men kun på den side af jernbanebroen, som vender mod vejbroen. I Kr. Himmelfartsdagene blev lysene udskiftet og suppleret af kraftigt ‘ledelys’ på nordsiden af jernbanebroen, så man kan blive guidet mod nødovergangene til vejbroen. Udskiftningen sker  som et led i den løbende renovering og opgradering af lysteknik, hvor der nu bruges energibesparende LED-lyskilder. De nye armaturer, som ligner kæmpe lyssøjler, kan ses på lang afstand, og det er en fordel i en nødsituation, hvor det fx bliver lettere at lede folk hen til de nødovergange, som er etableret mellem vejen og jernbanebroen.

Storebæltsforbindelsen, som er en vital del af forbindelsen mellem øst og vestdanmark, vedligeholdes og moderniseres løbende, og netop opgraderingen af belysningen på broen er en del af dette arbejde.

– De nye lyssøjler kan ses på både nord- og sydsiden af toget. Det betyder, at ligegyldigt hvilken side du kommer ud af toget i en nødsituation, så vil du kunne se lyset og blive ledt mod en nødovergang, siger driftsleder Jesper Brink, som har stået for projektet med at montere det nye beredskabslys på broen.

Samtidig er alle nødovergange blevet nummereret, så beredskabet entydigt kan lede folk til en overgang. Nummereringen går fra øst mod vest og er fortløbende, startende med nr. 1.

Under sidste weekends store beredskabsøvelse på vestbroen var både nummereringen og ledelyset for første gang i brug, da  Storebælts beredskab trænede i en situation, hvor et persontog og et godstog kørte sammen. Beredskabet holder øvelse hvert år på Storebæltsforbindelsen, og øvelsen i år var en såkaldt fuldskalaøvelse med ca. 600 personer involveret og særligt fokus på at afprøve nyt udstyr.

– vi har monteret de først 8 af 22 lyssøjler. Det kræver et stop af togdriften at montere lyssøjlerne, så næste gang vi har sporspærring, kommer der flere lyskilder op. Planen er at udnytte alle muligheder, så vi får de 22 lyssøjler i funktion så hurtigt som muligt, siger Jesper Brink.

Lyssøjlerne tændes kun i nødsituationer og fjernstyres fra Storebæltsforbindelsens Overvågningsrum efter ordre fra beredskabet.

 

 

 

 

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld