Ny forretningsstrategi skal sikre fortsat effektiv drift og udvikling af Sund & Bælts infrastrukturanlæg og betalingshåndtering

Sund & Bælts bestyrelse og direktion har netop godkendt en forretningsstrategi for koncernen, som skal styrke effektiviseringen af koncernens infrastrukturanlæg og sætte retning for de fremtidige forretningsaktiviteter.

Strategien er baseret på visionen om, at Sund & Bælt skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Forretningsstrategien er resultatet af den opgave, selskabets bestyrelse og direktion fik tidligere på året med at fokusere på værdiskabelse fra koncernens aktiviteter. Målet er at optimere drift og udvikling af aktiviteter inden for koncernens forretningsområder.

– Det har været en konstruktiv og lærerig proces at vurdere og gennemgå Sund & Bælts forretningsaktiviteter. Vi har på den ene side haft fokus på fortsat at sikre velfungerende anlæg, som lever op til kravene for effektiv og sikker infrastruktur, der understøtter ønsket om høj mobilitet i samfundet – og på den anden side ønsket om, at aktiviteterne og dermed udgifter til drift af anlæggene, holdes på et niveau, der giver den bedst mulige totaløkonomi i anlæggenes levetid, siger bestyrelsesformand i Sund & Bælt, Peter Frederiksen.

Forretningsstrategien hviler på fire kerneaktiviteter, som Sund & Bælt fremover skal fokusere på. For at sikre fremdrift er der opsat mål for hvert af de fire områder, som vil være udgangspunkt for rapportering til bestyrelsen. Herudover opstilles målepunkter for alle større opgaver, og et arbejde med benchmark igangsættes for at kunne vurdere værdien af aktiviteterne i forhold til øvrige infrastrukturejere.

– Vi skal bevare fokus på at effektivisere driften af vores anlæg og kommer til at indføre lean i vores driftsprocesser og styrke contract management. Men vi skal også vurdere nye forretningsmuligheder. Eksempelvis samler vi nu alle aktiviteter for vores BroBizz-koncept i én enhed, så der er mulighed for tværgående optimering af værdikæden. Det gør os i stand til at udvikle og drive en konkurrencedygtig betalingsløsning, som vi kan byde ind med ved fremtidige infrastrukturanlæg med brugerbetaling, siger adm. direktør for Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen.

Der går nu et omfattende arbejde i gang i Sund & Bælt med at implementere den nye forretningsstrategi, som også omfatter en intern omorganisering, så strukturen understøtter de fire kerneaktiviteter.

De fire kerneaktiviteter

  • Drift af eksisterende anlæg
  • Nyanlæg
  • Betalingsløsninger
  • Finansforvaltning

For yderligere oplysninger:

Adm. direktør i Sund & Bælt Mikkel Hemmingsen, mobil 29 20 19 75.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld