Klimasikring af Storebælt

Ny klimasikring skal beskytte Storebælt mod de stigende vandstande

Sund & Bælt er i gang med klimasikring af tunnellen ved Storebæltsforbindelsen. Digerne omkring Sprogø skal gøres højere, for at sikre tunnellen mod oversvømmelse. Det sker som følge af de klimaforandringer, man har oplevet og kan forvente at opleve i fremtiden.

Billedtekst: Visualisering fra COWI. Klimasikring af Sprogø.

Da Storebæltsforbindelsen blev designet for ca. 30 år siden var forventningerne til de fremtidige maksimale havvandstande og bølgehøjder mindre end det, vi ser i dag.

Sund & Bælt skal derfor i samarbejde med Barslund A/S og Zøllner A/S klimasikre jernbanetunnellen ved Sprogø, så den kan modstå de fremtidige klimaforandringer.

Nødvendigt at klimasikre tunnelportal

I en rapport udarbejdet af COWI anbefales det, at man senest i 2025 bør hæve digerne omkring tunnelportalen på Sprogø og Halsskov.

Vurderingen er lavet på baggrund af prognoser, som kan vise den forventede udvikling 50 år frem i tiden. Her er det muligt at sammenholde klimaudviklingen med designgrundlaget fra Storebæltsforbindelsen i 1988, som modsvarer en 10.000 års hændelse. Et måleværktøj som benyttes til at vurdere, hvor ofte en voldsom hændelse finder sted.

– En 10.000 års hændelse optræder statistisk sjældent, men hvis den så opstår, så vil den være langt mere voldsom end fx en 100 års hændelse. Det gør det muligt for os at vurdere i hvor høj grad, vi skal være på forkant med klimasikringen, fortæller Jan Lyngsø, driftsleder ved Sund & Bælt.

Dagligt kører over 22.000 togpassagerer under Storebælt. Klimasikringen vil derfor både være en langsigtet investering i vedligehold af Storebæltsforbindelsen – og en samfundsøkonomisk gevinst.

Klimasikringen er estimeret til 30 mio. kr. Projektet sker desuden med tanke på, at digerne nemt skal kunne udvides yderligere, hvis det igen bliver relevant i fremtiden.

Arbejdet står færdigt i foråret 2019

Barslund A/S og Zøllner A/S påbegyndte arbejdet ultimo august 2018 på Sprogø. Den nye klimasikring forventes at stå færdig i efteråret 2019.

I perioden vil man bemærke en del maskin- og lastvognstransporter til og fra Sprogø. Sund & Bælt understreger dog, at de daglige bilister ikke vil være påvirket af arbejdet.

Klimasikringen omkring tunnelportalen ved Halsskov forventes at være afsluttet ved udgangen af 2021

Værd at vide om klimasikringen på Sprogø

  • Sprogø ligger i midten af Storebælt og er på ca.154 ha.
  • De nuværende diger på Sprogø kan modstå en vandhøjde på 2,5 m over daglig vande. I fremtiden forventes højvande ved en 10.000 års hændelse om 50 år at komme op på 3,25 m over daglig vande.
  • De nuværende diger, som skal modstå bølgerne, kan lige nu modstå en bølgehøjde på 4,0 m. I fremtiden forventes den maksimale bølgehøjde ved en 10.000 års hændelse at komme op på 4,4 m.
  • Den nuværende digehøjde på nordsiden af Sprogø er på 5,0 m. I fremtiden forventes digehøjden at blive 6,5 m.

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld