Ny næstformand og bestyrelsesmedlem samt administrerende direktør i A/S Storebæltsforbindelsen

Generalforsamlingen i A/S Storebæltsforbindelsen besluttede den 1. oktober 2021 at indsætte Claus Baunkjær som nyt medlem af bestyrelsen, samt næstformand i A/S Storebæltsforbindelsen. Generalforsamlingen besluttede også at indsætte Signe Thustrup Kreiner som nyt medlem af bestyrelsen i A/S Storebæltsforbindelsen. Louise Friis og Mogens Hansen udtræder af bestyrelsen, herunder Louise Friis som næstformand. Mikkel Hemmingsen fortsætter som formand for bestyrelsen.

Mogens Hansen fratræder som adm. direktør i A/S Storebæltsforbindelsen, og Signe Thustrup Kreiner indtræder den 1. oktober 2021 som ny adm. direktør i selskabet.

CV med baggrundsoplysninger om de valgte kandidater er vedlagt denne meddelelse.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld