Faste forbindelser skaber nye muligheder for vækst

Femern-tunnelen ventes først åben i 2028, men allerede i de kommende år vil togrejsende på Sydsjælland mærke forbedringerne på Femern-Ringsted banen. Det viser en ny rapport fra analysevirksomheden Incentive. Forbedringerne til jernbanen vil sænke rejsetiden markant på strækningen.

I rapporten konkluderer Incentive, at den samlede årlige gevinst i form af rejsetidsbesparelse vil have en værdi af 205 mio. kroner allerede i 2021. Når en ny Storstrømsbro og elektrificeringen af jernbanen står færdig i 2024, vil den årlige gevinst stige til 256 mio. kroner. Frem til åbningen af Femern-tunnelen i 2028 vil den samlede gevinst af den sænkede rejsetid være på to mia. kroner.

– Vi har set, at store faste forbindelser skaber helt nye muligheder, også for erhvervsliv og borgere på lokalt og regionalt niveau. Opgraderingen af jernbaneanlæggene på dansk side er det første sted, vi kan høste gevinster i form af vækst og udvikling fra det samlede Femern Bælt-projekt, allerede inden den faste forbindelse åbner, siger Mikkel Hemmingsen, adm. dir. i Sund & Bælt, i en kommentar til rapporten.

Den endelige køreplan er endnu ikke fastlast, men udretningen af kurver, elektrificering og anlæggelsen af nye spor vil gøre det muligt at øge hastigheden på strækningen fra 160 km/t i dag til 200 km/t. En togrejse mellem Nykøbing-Falster og København, der i dag tager 1 time og 34 minutter, kan allerede fra 2021 skæres ned med ca. en tredjedel.

Det var forligskredsen bag Femern Bælt-projektet, som den 4. marts sidste år besluttede at igangsætte de danske anlægsarbejder i A/S Femern Landanlæg på baggrund af en bred politisk aftale om det videre forløb for Femern Bælt-projektet. Opgraderingen af Ringsted – Femern Banen kunne herefter sættes i gang, og det er de gevinster, som Incentive nu kan sætte tal på.

Rapporten peger bl.a på:

  • HØJERE HUSPRISER – den gennemsnitlige kvadratmeterpris for et hus i Lolland Kommune er godt 3.500 kr., mens prisen i Københavns Kommune er over 30.000 kr. Når folk vælger, hvor de vil bo, er huspriserne og rejsetiden til jobbet to væsentlige faktorer. Derfor forventes det, at huspriserne stiger i provinsen, i takt med at rejsetiderne til København falder.
  • BEDRE FORHOLD FOR VIRKSOMHEDERNE – hvor opgraderingen af jernbanen vil give mulighed for, at folk længere væk kan pendle til virksomheden og dermed forbedre deres rekrutteringsgrundlag. I alt kan virksomhedernes årlige gevinster beregnes til 51 mio. kr. i 2021 og 63 mio. kr. i 2024. Hertil kommer gevinsterne ved, at det bliver nemmere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.
  • ØGET BOSÆTNING – med opgraderingen af jernbanen bliver det mere attraktivt at bosætte sig længere væk fra København. 2.700 personer i alt i de fire kommuner Lolland, Guldborgsund, Vordingborg og Næstved, og for Guldborgsund Kommune vil opgraderingen af jernbanen selv med det laveste skøn bidrage væsentligt til at vende udviklingen fra befolkningsmæssig tilbagegang til fremgang.
  • NEMMERE ADGANG TIL JOB – Lolland Kommune, som er den kommune på jernbanestrækningen, som er hårdest ramt, har en bruttoledighed på 6,1%. Ringsted Kommune har derimod en ledighed på 4,0%. Opgraderingen af jernbanen bidrager til, at flere kan nå et job inden for en overskuelig rejsetid.
  • NEMMERE ADGANG TIL UDDANNELSE – andelen af befolkningen med en lav uddannelse er størst på Lolland og mindre tættere på København. Og omvendt for længere uddannelser. For de studerende, der i dag bruger jernbanen, vil opgraderingen betyde, at det bliver lettere at blive boede lokalt og pendle til deres uddannelse.

Læs hele rapporten her.

Fakta om analysen:

Sund & Bælt har i samarbejde med A/S Femern Landanlæg, Femern Belt Development, Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune, Vordingborg Kommune og Næstved Kommune bedt Incentive om at give en oversigt over udvalgte effekter som følge af en opgraderet jernbane fra Ringsted til Femern Bælt-forbindelsen i 2021 og 2023/24. Derudover indregnes effekten af den nye bane fra København til Ringsted over Køge. Oversigten er baseret på eksisterende viden og suppleret med enkelte beregninger. Effekterne kan ikke umiddelbart lægges sammen til en samlet gevinst. Det skyldes, at der er flere overlap mellem opgørelserne af effekterne.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld