Nye sydfynske færger signalerer kraftig vækst

Sund & Bælt og Sydfynske, som er en del af Nordic Ferry Services-konstellationen, underskrev i går en ny kontrakt om besejling af Spodsbjerg-Tårs-overfarten gældende fra 2012 til 2018. Færgeoverfarten forventes i fremtiden at opleve stor vækst i antallet af passagerer. Derfor fordobles kapaciteten med indsættelsen af to nye færger i 2012.

Rederiet Sydfynske og Sund & Bælt valgte mandag den 28. juni 2010 at forlænge samarbejdet på Spodsbjerg-Tårs-overfarten, der forbinder Lolland med Langeland og Fyn, frem til 2018. Det bliver startskuddet til investeringer for i alt 325 millioner kroner i den lokale infrastruktur. Blandt andet indsætter Sydfynske, der er en del af Nordic Ferry Services-gruppen, to nye færger, som hver kan fragte op til 600 passagerer og 120 køretøjer.

Det er første gang i 30 år, at der bygges nye og større færger til overfarten. Den øgede kapacitet imødekommer en stigende efterspørgsel på ruten, hvilket blandt andet skyldes åbningen af motorvejen mellem Odense og Svendborg i 2009. Udviklingen skal også ses i lyset af arbejdet med den kommende Femern Bælt-forbindelse, der ventes at øge trafikken til og fra Fyn via Spodsbjerg-Tårs yderligere.

”Timingen for underskrivelsen af kontrakten er god, fordi den falder sammen med etableringen af en fast forbindelse over Femern Bælt. De undersøgelser, vi har gennemført, peger da også på en kraftig øget efterspørgsel på kapacitet, og det betyder, at hele området vil blive styrket. Og med indkøbet af to topmoderne færger fra et tysk værft, gør vi vores til at stimulere den gunstige udvikling”, siger bestyrelsesformand i Sydfynske, Per Gullestrup.

Færgerne ventes sammenlagt at koste lidt over 300 millioner kroner, og de bliver specialdesignede til de særlige havne- og vandforhold på overfarten. Herudover investerer Sund & Bælt cirka 20 millioner kroner i ombygning af havnene i Spodsbjerg og Tårs, som selskabet i 2006 købte af Vejdirektoratet.

”Vi er glade for, at aftalen indeholder nye og større færger. Det vil styrke infrastrukturen i lokalområdet til gavn for lokale virksomheder og borgere, men også bidrage til at binde Danmark bedre sammen. Samtidig kan vi se, at kunderne allerede i dag efterspørger et godt trafiktilbud på ruten, og at de nuværende næsten 30 år gamle færger snart ikke er store nok i forhold til  efterspørgslen”, siger Sund & Bælts administrerende direktør Leo Larsen.

De to nye færger er såkaldte dobbeltenderfærger med påkørselsramper i begge ender. Skibene vil blive konstrueret, så de også kan sejle på biodiesel. Overfartstiden vil som hidtil være 45 minutter, og der vil fortsat være timedrift på overfarten, som den kendes i dag. Billetpriserne er uændrede.

Sund & Bælt, som ejer og driver Storebæltsforbindelsen, har som følge af færgeloven forplig­­t­else til at opretholde besejlingen på ruten. Den nuværende kontrakt med Sydfynske udløber i foråret 2012. Ingen andre rederier har ønsket at byde på ruten, hvorfor parterne det seneste år har forhandlet om en ny aftale for perioden 2012 til 2018.

For yderligere information kontakt bestyrelsesformand i Sydfynske A/S, Per Gullestrup, på mobil 20 60 01 00 eller mail pgu@clipper-group.com, eller administrerende direktør i Sund & Bælt Holding A/S, Leo Larsen, på telefon 33 93 52 00.

De nye færger til Spodsbjerg-Tårs-overfarten bliver af dobbeltender-typen, som kan tage biler og passagerer på i begge ender.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld