Hvad søger du?

16 november 2021

Femern A/S modtager bud på klimavenlig teknologi til Femern-tunnelen

Femern A/S har den 16.november 2021 modtaget forhandlingstilbud på kontrakten for Femern Bælt-tunnelens elektriske og mekaniske installationer.
Udbuddet blev igangsat i foråret 2021 og er det næste i rækken af større kontrakter på Femern-forbindelsen. De store hovedkontrakter på tunnelbyggeriet er vundet af konsortierne FLC og FBC, som er godt i gang med byggeriet af forbindelsen.
  

Femern A/S har i udbudsmaterialet stillet krav om energieffektive, klimavenlige løsninger på det udstyr og de styre- overvågnings- og kontrolsystemer, der skal installeres til brug for drift og vedligeholdelse af tunnelen. Kontrakten indeholder populært sagt den tekniske indmad i tunnelen, som skal sikre en effektiv, sikker og stabil tunneldrift fra åbningen i 2029.

Næste skridt i processen er, at Femern A/S foretager en grundig vurdering af de indkom-ne tilbud. På baggrund af den indledende gennemgang vil Femern A/S medio december 2021 oplyse nærmere om udbudsprocessens videre forløb. Det er planen at tildele kon-trakten i løbet af 2022.

”Vi har nu modtaget tre forhandlingstilbud på den næste store milepæl på byggeriet af Femern-forbindelsen, nemlig opgaven med at udstyre tunnelen med avanceret udstyr og teknologi. Vi vil nu nærlæse de omfattende tilbud, og bl.a. vurdere på, hvordan budgiverne har arbejdet med at finde klimavenlige løsninger”, siger Jens Ole Kaslund, teknisk direktør i Femern A/S.

Som ved de øvrige store kontrakter er det forventningen, at der vil blive brug for et større antal underleverandører til konsortierne. Desuden er det et krav, at entreprenørerne ansætter lærlinge.

Selve byggeriet af Femern-tunnelen forløber planmæssigt frem på dansk og tysk side. Netop nu er omkring 800 personer beskæftiget med det direkte byggearbejde i Rødbyhavn på Lolland og Puttgarden i Tyskland, og tallet vil vokse til op mod et par tusinde, når tunnelfabrikken i Rødbyhavn, der skal producere de mange tunnelelementer, står færdig i løbet af 2023.

 De bydende konsortier er:

 

Konsortium

Medlemmer

BraVeCo

Bravida AB (Sverige)

VINCI Energies International & Systems (Frankrig)

Eitech Electro AB (Sverige)

Femern Technical Contractors

PORR Bau GmbH (Østrig)

PKE Verkehrstechnik GmbH (Østrig)

SICE-Cobra

Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (Spanien)

SICE Technología y Sistemas, S.A. (Spanien)

Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. (Spanien)

Moncobra, S.A. (Spanien)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yderligere information: Kommunikationschef Morten Kramer Nielsen, 3070 9939, mkn@femern.dk

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk