Hvad søger du?

6 oktober 2021

Sund & Bælt Holding A/S (CVR-nr. 15694688) meddeler følgende for datterselskabet A/S Femern Landanlæg:

Selskabsmeddelelse

Sund & Bælt Holding A/S oplyser, at EU-Domstolen i dag har afsagt dom i de forende sager C-174/19 P, Scandlines Danmark og Scandlines Deutschland mod Kommissionen (appel af sag T-630/15), og C-175/19 P, Stena Line Scandinavia mod Kommissionen (appel af sag T-631/15) om finansieringsforanstaltninger til fordel for A/S Femern Landanlæg.

EU-Domstolen har ved sin dom afvist appellerne fra Scandlines og Stena Line samt Kommissionens kontraappeller.

Læs dommen her

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk