Nyt formandskab og nye bestyrelsesmedlemmer i A/S Øresund

Nyt formandskab og nye bestyrelsesmedlemmer i A/S Øresund.

Regeringen har besluttet, at Peter Frederiksen vælges som ny formand for bestyrelsen i A/S Øresund, og at bestyrelsen udvides fra de nuværende 7 medlemmer til 9 medlemmer. Peter Frederiksen erstatter den tidligere bestyrelsesformand, Henning Kruse Petersen, som tidligere på året meddelte, at han trækker sig som formand og udgår af bestyrelsen.

Regeringen har ligeledes besluttet, at David P Meyer vælges som ny næstformand for bestyrelsen. Bestyrelsen har herefter to næstformænd, da den nuværende næstformand, Carsten Koch, fortsætter på posten indtil foråret 2017.

Endvidere indtræder Ruth Schade og Lene Lange som menige medlemmer i bestyrelsen. Pernille Sams og Mette Boye vil i lighed med Carsten Koch fortsætte frem til foråret 2017, hvor deres mandat ophører. Ændringen i bestyrelsessammensætningen vil blive gennemført i to etaper, dels på den ordinære generalforsamling, der afholdes i dag, dels på en ekstraordinær generalforsamling, der holdes den 10. maj 2016.

Afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling er nødvendig for at gennemføre en ændring af vedtægterne, der bl.a. skal muliggøre en udvidelse af bestyrelsen. På den ekstraordinære generalforsamling udvides bestyrelsen således til 9 medlemmer, og Ruth Schade og Lene Lange vælges ind i bestyrelsen. For yderligere information: https://sundogbaelt.dk/.v

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld