Nyt overvågningssystem i endelig drift til foråret

Går alt vel så er Storebælts nye Styrings- Regulerings- og Overvågningsanlæg – også kaldet SRO – klar til drift i maj måned.

SRO-anlægget overvåger både tunnel og vejbane på Storebæltsforbindelsen. Anlægget samler og overvåger alle de tekniske systemer, som måler ude på Storebæltsforbindelsen, og nogle systemer kan også styres via det nye SRO-anlæg. Anlægget er en meget vigtig del af Storebæltsforbindelsen, hvor standarden skal være så høj som mulig for at sikre den trafikale sammenhæng mellem Øst- og Vestdanmark.

Rækken af tekniske systemer, som ’taler med’ SRO-anlægget er lang og tæller bl.a. systemer, som tjekker og overvåger luftkvaliteten og ventilationen i tunnelen, belysningen på både bane og vej, samt elforsyningsanlæggene.

– Vi har fx et system, som hele tiden måler gasarter i tunnelen, og hvis et tog stopper, så går ventilationen automatisk i gang efter et par minutter. På samme måde måler vi, om der er vand på sporene, på ramperne og på det dybeste sted i tunnelen. Er der vand, så sætter pumperne automatisk i gang, forklarer Kim Lindholt, som er SRO Systemadministrator og ansvarlig for SRO-udskiftningen.

Alt i alt kommuniker SRO-anlægget hele tiden med ca. 14.500 signaler, som sikrer, at turen over Storebæltsbroen og rejsen i tog under bæltet foregår sikkert.

Forældet teknologi         

Det gamle SRO-system, som snart sendes på pension, har fungeret siden Storebæltsforbindelsens jernbane åbnede i 1997. Det bygger på en teknologi, som i dag er forældet, og som efterhånden har gjort det svært at skaffe komponenter. Man besluttede derfor at skifte hele SRO-anlægget, og det er den rejse, som nu er ved at være til ende efter flere års design og tests i tæt samarbejde med Sund & Bælts rådgivere Rambøll og Siemens, som er leverandør af systemet.

– SRO-systemet er en helt vital del af forbindelsen, da det er herfra, vi kan se alt, hvad der foregår ned i mindste detalje. Det er vigtigt for at sikre, at trafikken kan køre optimalt mellem landsdelene, understreger Kim Lindholt.

Nyt fibernetværk

Det nye anlæg består af 77 understationer, som opsamler data fra de tekniske installationer rundt om på forbindelsen, to hovedstationer, hvor data logges og samles, samt 13 arbejdsstationer, hvor medarbejderne kan overvåge og fjernstyre systemerne. Udover på selve Storebæltsforbindelsen kommer arbejdsstationerne også til at stå på bl.a. på Korsør station, hos Sydsjællands og Lolland-Falsters politi i Næstved, Banedanmark i Roskilde samt VTS-centeret i Korsør.

SRO-system er bygget op af standardkomponenter, og sideløbende er der etableret et komplet nyt lysledernetværk med tilhørende datatransmissionsudstyr, som står for kommunikationen mellem de forskellige stationer.

Siden medio december har anlægget kørt i den såkaldte verifikationsperiode. Den varer fem måneder og skal vise, om anlægget kører stabilt og overholder de krav, der er sat. Når perioden er afsluttet til maj, og forudsat at der ikke har vist sig overraskelser, er der blot tilbage at afmontere det gamle anlæg og sende det på pension.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld