Nyt selskab i Sund & Bælt – BroBizz Operatør A/S

Sund & Bælt Holding A/S (cvr. Nr. 15694688) meddeler følgende:
Sund & Bælt Holding A/S’ datterselskab – BroBizz A/S – har dags dato stiftet et datterselskab med navnet “BroBizz Operatør A/S”. Selskabet er stiftet i overensstemmelse med lov om Sund og Bælt Holding A/S, hvorefter Sund og Bælt Holding A/S kan stifte et selskab, der har til formål på forretningsmæssigt grundlag at forestå etablering, drift og vedligehold af elektroniske bompengesystemer og lignende betalingsanlæg i forbindelse med brugerfinansieret infrastruktur i Danmark.
Selskabet oprettes i første omgang med henblik på at byde på operatøropgaver i relation til den kommende Frederikssund-forbindelse, men selskabet kan også byde på og indgå kontrakter om operatøropgaver på anden infrastruktur i Danmark.
Selskabet vil operere på almindelige markedsvilkår og er ikke omfattet af de statsgarantier, som Sund & Bælt Holding A/S er givet af den danske stat.
BroBizz A/S har etableret BroBizz Operatør A/S med en aktiekapital på kr. 1.000.000 indbetalt kontant til kurs 1000.
× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld