Storebæltsforbindelsen

Økonomidirektør Mogens Hansen konstitueres som administrerende direktør i Sund & Bælt Holding A/S

I forbindelse med at administrerende direktør Leo Larsen den 30. juni 2016 går på pension og stopper i Sund & Bælt Holding A/S samt datterselskaberne A/S Storebælt, A/S Øresund og A/S Femern Landanlæg, er der indledt en proces med at finde en ny administrerende direktør til koncernen. Processen forventes at forløbe hen over sommeren, og frem til en ny administrerende direktør kan tiltræde, er det besluttet at konstituere Sund & Bælt Holding A/S’ økonomidirektør Mogens Hansen som administrerende direktør i selskaberne fra den 1. juli 2016.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld