Øresunds Landanlæg ved Dybbølsbro st.

Øresundsbanen

Øresundsbanen består af ca. 12 km jernbane til passagertog fra Københavns Hovedbanegård til Øresundskysten, samt ca. 4,2 km jernbane fra Vigerslev til Kalvebodløbet og ca. 2 km jernbane nord om lufthavnens hangarområde frem til den kunstige halvø Peberholm.

Jernbanen til passagertog mellem Københavns Hovedbanegård og Øresundskysten er en dobbeltsporet, elektrificeret jernbanestrækning, der føres i eget sportracé fra Københavns Hovedbanegård gennem jernbaneterrænet frem til Sydhavnsgade, hvor den fortsætter i en 1,6 km tunnel frem til Kalvebod. Her fletter den sammen med jernbanen fra Vigerslev, inden sporet fortsætter ad en dæmning og en jernbanebro over Kalvebodløbet.

På Amager sænkes jernbanen igen og fortsætter i en åben grav frem til den overdækkede station i Tårnby. Herfra løber den igen i en åben grav frem til tunnelen, der fører til stationen i Københavns Lufthavn og derefter videre mod Øresundsbron. Jernbanen deler det 100 m brede tracé med motorvejen på strækningen mellem Vestamager og Kastrup, hvor anlægget er gravet ned, og skråningerne er beplantet med eg, rødel og bunddækkende planter.

Læs om stationerne på Øresundsbanen.

Godsbanen

Øresundsbanen har stor betydning for overførsel af godstog mellem Norge, Sverige og kontinentet, og når Femern Bælt-tunnelen står færdig, vil trafikken med godstog sandsynligvis vokse betydeligt.

Godsbanen er en dobbeltsporet, elektrificeret jernbane fra det eksisterende fjerntogsnet i Vigerslev og frem til Kalvebodløbet, hvor den fletter sammen med jernbanestrækningen til passagertog før broen over Kalvebod. Hovedparten af godstogene, der passerer i transit, kan derfor ledes uden om Københavns Hovedbanegård.

Godsbanen er tilsluttet Banedanmarks jernbanestrækning i Vigerslev ved Gl. Køge Landevej, hvor den også har forbindelse til den nye København-Ringsted jernbanestrækning. Herfra løber den langs Valby Idrætspark og haveforeningerne, under Bådehavnsgade og frem til Fiskerihavnen og Kalvebod, hvor den forenes med jernbanestrækningen til passagertog. Den samlede godsbanestrækning på sjællandssiden er 4,2 km.

Det forventes, at godsbanen i fremtiden også vil spille en central rolle i passagertrafikken med Ny Ellebjerg som knudepunktsstation, hvorfra en del tog videreføres ad ’godsbanen’ mod Københavns Lufthavn.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld