Panoramabillede af Øresundsbroen solnedgang

Øresundsbron

Øresundsbron er en forbindelse mellem Danmark og Sverige, der består af en bro, en tunnel og øen Peberholm.

Øresundsbron blev indviet 1. juli 2000 og er en fast kombineret bro- og tunnelforbindelse mellem Danmark og Sverige, nærmere bestemt mellem Amager og Skåne. Forbindelsen består af Øresundstunnelen mellem Amager (ved Kastrup syd for København) og den kunstige ø Peberholm (syd for Saltholm) samt Øresundsbroen, en kombineret bjælkebro og skråstagsbro mellem Peberholm og Lernacken (syd for Malmø) i Skåne. Forbindelsen består af en motorvej og et dobbelt jernbanespor. Forbindelsens totale længde er 15,9 km.

Øresundsforbindelsen ejes og drives af Øresundsbro Konsortiet, som igen ejes ligeligt af A/S Øresund og Svensk-danska Broförbindelsen (SVEDAB) AB. Sidstnævnte ejes af den svenske stat (Näringsdepartementet) igennem Vägverket og Banverket (50 pct. hver), mens A/S Øresund ejes 100 pct. af Sund & Bælt, som igen ejes af den danske stat (Transport- og Bygningsministeriet).

Den samlede pris for hele forbindelsen inklusive motorvejs- og jernbanetilslutning på land blev i år 2000 udregnet til 30,1 milliarder kroner. Det anslås, at broen vil have finansieret sig selv i år 2035.

Læs mere om Øresundsbrons historie.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld