Øresundsmotorvejen ved Kastrup

Øresundsmotorvejen

Øresundsmotorvejen åbnede 27. september 1997 og åbningen markerede et spring i mobiliteten på internationalt. nationalt, regionalt og lokalt plan.

Øresundsmotorvejen er i dag en uundværlig hovedfærdselsåre, der har afgørende betydning for trafikfordelingen og adgangen til Amager, Københavns Lufthavn og Sverige via broen.

Den 9 km lange Øresundsmotorvej har ændret trafikmønsteret i hovedstadsområdet, og den har haft stor effekt på fordelingen af biler i København og på Amager. En stor del af trafikken til og fra lufthavnen er flyttet fra bygaderne ned på den afskærmede motorvej, ligesom motorvejen også har meget lokal trafik, der nemmere klares med en tur på motorvejen til den næste frakørsel.

På Sjællandssiden har Øresundsmotorvejen med sin nemme adgang til Amager og lufthavnen betydet, at flere bilister nordfra og vestfra ikke længere kører gennem Københavns centrum, når de skal til Amager, men i stedet vælger Motorring 3 rundt om byen og derefter Øresundsmotorvejen.

Øresundsmotorvejen var i 2012 blevet brugt så flittigt af trafikanterne gennem 15 år, at det var nødvendigt at udskifte asfaltslidlaget. De omfattende asfaltarbejder resulterede i, at den 9 km lange motorvejsstrækning på Amager fik et nyt, støjreducerende asfaltslidlag og ny afstribning, så trafikanter og naboer til motorvejen kunne glæde sig over en ny, jævn vej og ikke mindst en væsentlig reducering af støj fra vejen.

Tårnbytunnelen

Når man kører på Øresundsmotorvejen kommer man igennem Tårnbytunnelen. Tunnelen er opdelt i en jernbane – og en motorvejstunnel, som er opført som en samlet, integreret betonkonstruktion. Banetunnelen er naturligt ventileret ia tunnelmundingerne og et centralt udluftningshul øst for Englandsvej. Motorvejstunnelen er forsynet med mekanisk ventilation. Foruden belysnings- og ventilationsanlægget er vejtunnelen udstyret med en række tekniske installationer, der er placeret i en teknikbygning ved anlægget, herunder alarmskabe, trafikreguleringsanlæg, tv-overvågning, brandalarmer mm.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld