Cykel/gangsti Øresund Landanlæg

Anlægssummen for Øresund Landanlæg

Anlægssummen inklusive renter betales tilbage ved hjælp af et årligt vederlag fra Banedanmark samt ved udbyttebetaling fra Øresundsbro Konsortiet.

Anlægssummen for Øresund Landanlæg er 5,4 mia. kr. i 1991-priser (svarende til ca. 8,8 mia. kr. i 2019-priser). Landanlægget omfatter både Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen til Kastrup.

Anlægssummen inklusive renter betales tilbage ved hjælp af et årligt vederlag fra Banedanmark samt ved udbyttebetaling fra Øresundsbro Konsortiet I/S. I 2018 udgjorde vederlaget fra Banedanmark 40 mio. kr. Øresundsbro Konsortiet I/S har ikke udbetalt udbytte i 2019, da udbyttet for regnskabsåret 2018 er suspenderet som følge af statsstøttesagen og det vides p.t. ikke, om den nye afgørelse fra EU Kommissionen får indflydelse på Øresundsbro Konsortiet I/S’ fremtidige udbyttepolitik og dermed på tilbagebetalingstiden.

Ved udgangen af 2019 er A/S Øresunds rentebærende nettogæld 11,0 mia. kr.

For A/S Øresund er tilbagebetalingstiden beregnet til 47 år, hvilket er 2 år længere end sidste års beregning, primært som følge af en udskydelse af udbytteudbetalingen for Øresundsbro Konsortiet I/S som konsekvens af EU-kommissionens annullering af statsstøttegodkendelsen. Gælden vil herefter være tilbagebetalt i 2046.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld