Anlægssummen for Øresund Landanlæg

Anlægssummen inklusive renter betales tilbage ved hjælp af et årligt vederlag fra Banedanmark samt ved udbyttebetaling fra Øresundsbro Konsortiet.

Anlægssummen for Øresund Landanlæg er 5,4 mia. kr. i 1991-priser (svarende til ca. 8,7 mia. kr. i 2018-priser). Landanlægget omfatter både Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen til Kastrup.

Anlægssummen inklusive renter betales tilbage ved hjælp af et årligt vederlag fra Banedanmark samt ved udbyttebetaling fra Øresundsbro Konsortiet I/S. I 2018 udgjorde vederlaget fra Banedanmark 61 mio. kr. Øresundsbro Konsortiet I/S har i 2018 udbetalt udbytte på 1.070 mio. kr., hvoraf A/S Øresunds andel udgør 535 mio. kr.

Ved udgangen af 2018 er A/S Øresunds rentebærende nettogæld 11,0 mia. kr., mens gældsafviklingen i 2018 har været på 0,2 mia. kr. For A/S Øresund er tilbagebetalingstiden beregnet til 45 år, hvilket er 5 år kortere end sidste år, som følge af vedtagelsen af en ny udbytte politik i Øresundsbro Konsortiet I/S, hvilket har fremrykket udbyttebetalingerne.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld