Anlægssummen for Øresund Landanlæg

Anlægssummen inklusive renter betales tilbage ved hjælp af et årligt vederlag fra Banedanmark samt ved udbyttebetaling fra Øresundsbro Konsortiet.

Anlægssummen for Øresund Landanlæg er 5,4 mia. kr. i 1991-priser (svarende til ca. 8,6 mia. kr. i 2017-priser). Landanlægget omfatter både Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen til Kastrup.

Anlægssummen inklusive renter betales tilbage ved hjælp af et årligt vederlag fra Banedanmark samt ved udbyttebetaling fra Øresundsbro Konsortiet. I 2017 udgjorde vederlaget fra Banedanmark 80 mio. kr. Øresundsbro Konsortiet har endnu ikke udbetalt udbytte.

Ved udgangen af 2017 er A/S Øresunds rentebærende nettogæld 11,2 mia. kr. og er således øget med 46 mi0. kr. For A/S Øresund er tilbagebetalingstiden beregnet til 50 år, hvilket er 1 år kortere end sidste år, primært som følge af lavere finansieringsomkostninger. 

× Tilmeld dig vores nyhedbrev   Tilmeld