Øresundsmotorvejen klar til sommertrafik

Trods den omfattende ombygning af Øresundsmotorvejen mellem Ørestaden og Tårnbytunnelen, som startede i april i år, har der ikke været alvorlige gener for afviklingen af trafikken på strækningen.

Projektet forløber tilfredsstillende, og A/S Øresund, som ejer og driver motorvejen, er nu klar til at tage imod sommerferietrafikken på Øresundsmotorvejen.

Entreprenøren er ved at være færdig med at indrette de områder, hvor der skal arbejdes hen over sommeren. Og det betyder, at der i sommerperioden ikke er så stort behov for at flytte afspærringer og dermed genere ferietrafikken på Øresundsmotorvejen.

Kun i enkelte situationer, hvor der skal opføres store skilteportaler, vil trafikken blive berørt. Disse arbejder udføres dog om natten, hvor der er mindst trafik.

Ombygning og forlængelse af rampesporene ved til – og frakørslerne til motorvejsstykket er planlagt, så de udføres i korte etaper. Desuden har anlægsentreprenøren valgt at anvende en i Danmark ny type autoværn, som sættes op og tages ned på en tredjedel af den tid, der bruges ved de hidtil anvendte typer autoværn. Også det er med til at minimere den tid, hvor det er nødvendigt at afspærre vejen, når der skal flyttes arbejdsområder.

Og denne strategi har vist sig at være rigtig ud fra ønsket om at kunne opretholde en fortsat smidig trafikafvikling. Det siger tilsynschef John Nielsen fra A/S Øresund. Han glæder sig samtidig over, at arbejderne på Øresundsmotorvejen følger tidsplanen og derfor kan forventes afsluttet som planlagt inden 1. oktober.

Det er entreprenøren Arkil A/S, der udfører ombygningen for A/S Øresund. Projektchef hos Arkil A/S Erik Mathiesen beder fortsat trafikanterne om at vise hensyn og overholde de lokale hastighedsbegrænsninger, når de passerer arbejdsområderne.

– På trods af skiltning med hastighedsbegrænsninger ser vi ofte hastighedsoverskridelser midt på dagen og i nattetimerne, når vi arbejder langs motorvejen. Det er de tidspunkter, hvor trafikintensiteten er lavest. Og det får desværre nogle bilister til at passere arbejdsområderne med alt for høje hastigheder, siger han.

Derfor har A/S Øresund i samarbejde med Vejdirektoratet opsat yderligere skilte, som skal forsøge at påvirke trafikanternes adfærd på stedet.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld