Østbroens brodrager letter 15 mm, når der udskiftes lejer

For at Storebæltsbroen skal holde i mindst 100 år, bliver broen løbende vedligeholdt. I år er det tid til udskiftning af østbroens lejer, som er placeret mellem bropiller og brodrager. Et projekt som kræver, at brodrageren løftes op til 15 mm, for at udskiftningen kan ske.

Brodrageren bærer selve vejbanen. I de varme sommertider er brodrageren længere i forhold til de kolde vintertider, hvor den er kortere. Lejerne, som ligger under brodrageren, tillader, at brodrageren kan glide på lejet, når dens længde ændres pga. temperatursvingninger

Inde i hvert leje er der placeret to glideplader. Efter 19 vintre og somre, hvor brodragen har gledet på lejerne, er disse glideplader, nu ved at være slidte. Derfor udskiftes de i løbet af i år.

For at udskifte pladerne, løftes brodrageren op til 15 mm. Løftet sker ved, at brodrager, i stedet for lejet, hviler på donkrafte og 6 ton stålkonstruktioner.

Trafikken påvirkes ikke – særtransporter dog ikke tilladt

Arbejdet udføres på udvalgte nætter mellem kl. 22.00 til 06.00. De eneste synlige tegn for broens trafikanter er en vejspærring i det område, hvor brodrageren løftes. Afspærringen sættes op for at undgå, at der ved et evt. trafikuheld skal komme en ophobning af last oven på området.  Af samme årsag tillader Storebælt heller ikke tunge transporter over 100 ton i løfteperioden.

Lejerne blev oprindeligt monteret i 1996, og planen var, at de skulle kunne holde i ca. 25 år. Dem, der skiftes i år, har derfor holdt i 19 år, og de øvrige forventes at holde i 5-8 år endnu.

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld