Øvelse på Storebæltsforbindelsens Vestbro

Søndag d. 28. august mellem kl. 06.00 og 09.00 afholdes en beredskabsøvelse på Storebælts-forbindelsens Vestbro.

Restriktioner for trafikken

Der vil være hastighedsnedsættelse til 50 km/t i vestgående retning fra Sprogø mod Fyn mellem kl. 05.00 og kl. 10.00, hvor trafikken ledes forbi øvelsesstedet i ét spor.

Øvelsesscenariet

Øvelsen koncentrerer sig om et uheld med et østgående passagertog, hvor der opstår afsporing og brand i den bageste vogn af et togsæt med tre vogne. Toget standser ca. 1 km fra Sprogø på Vestbroen i det sydlige spor. Herefter vil øvelsen omfatte evakuering af uskadte og sårede passager til forbindelsens vejdel og slukning af branden i toget.

Erfaringer fra øvelsen skal give den særlige Kontaktgruppe for Storebæltsberedskabet grundlag til at udvikle et sikkert og afprøvet koncept for en effektiv håndtering af evakuering af et passagertog.

I øvelsen deltager Politi, redningsberedskab og sygehusberedskab fra begge sider af Storebælt samt Banedanmark, DSB og A/S Storebælt. Fyns Politi varetager den koordinerende ledelse.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld